Sepelvaltimoiden pallolaajennus

Sepelvaltimoiden pallolaajennusta tarvitaan, jos oireet ovat lääkehoidosta huolimatta hankalia tai todetaan kriittisiä ahtaumia sepelvaltimoiden tyviosissa.

Sepelvaltimoiden pallolaajennuksen valinta perustuu ahtaumien sijaintiin, lukumäärään ja vaikeusasteeseen. Myös liitännäissairaudet vaikuttavat, päädytäänkö pallolaajennukseen vai ohitusleikkaukseen. Ennustetta parantavaa lääkitystä tarvitaan aina myös toimenpiteiden jälkeen.

Pallolaajennus voidaan usein tehdä heti varjoainekuvauksen jatkoksi ”samassa istunnossa”, mutta toisinaan on tärkeätä pohtia eri vaihtoehtoja pitempään, jolloin toimenpiteet tehdään myöhemmin.

Äkillisissä sepelvaltimotautikohtauksissa ja sydäninfarktissa hoitotoimet ovat lähes aina välittömiä eli pallolaajennukseen edetään suoraan varjoainekuvauksesta tai järjestetään nopea ohitusleikkaus sydänkirurgia konsultoiden.

Miten pallolaajennus tehdään?

Pallolaajennus muistuttaa sepelvaltimoiden varjoainetutkimusta. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa joko rannevaltimon tai reisivaltimon kautta. Lääkäri ohjaa ohuen katetrin sepelvaltimon suulle. Toimenpiteen kulkua seurataan röntgenläpivalaisun avulla. Aluksi ahtautuneeseen suoneen viedään ohut lanka, jota pitkin voidaan kuljettaa toimenpiteessä tarvittavia välineitä suonen sisällä.

Katetrin päässä oleva lieriön muotoinen pallo laajennetaan ahtauman kohdalla. Usein toimenpiteen yhteydessä asetetaan laajennettuun kohtaan stentti eli tukiverkko. Stentin tarkoituksena on estää laajennetun suonen uudelleen ahtautuminen.

Muutaman kuukauden aikana toimenpiteen jälkeen verisuonen sisäkalvo kasvaa suojaamaan stenttiä. Tämän paranemisprosessin aikana käytetään tehokasta veren hyytymistä estävää lääkitystä.

Toimenpiteen kesto vaihtelee ahtaumien määrästä ja ominaisuuksista riippuen puolesta tunnista kahteen tuntiin. Pallolaajennuksen jälkeen potilasta seurataan vuodelevossa 2-6 tunnin ajan. Kotiutus voi olla yksinkertaisimmissa tapauksissa jo samana päivänä. Sydäninfarktin yhteydessä tehdyn pallolaajennuksen jälkeen hoitoaika on pidempi, yleensä muutamia päiviä.

Toimenpiteen jälkeen on vältettävä pistoskohdan rasittamista noin viikon ajan.  Stentti ei näy lentokentän turvatarkastuksessa eikä siitä tarvitse erikseen mainita.

VIDEO: Sepelvaltimoiden pallolaajennus

Video on ohjelmamateriaalista 'Elossa 24h', jonka Ylelle on tuottanut ITV Studios Finland.

Pallolaajennuksen riskit ja hoitotulokset

Pallolaajennuksen hoitotulokset ovat hyviä. Alle viidelle %:lle potilaista toimenpide joudutaan uusimaan stentin uudelleen ahtautumisen vuoksi. Näissä tapauksissa suoni laajennetaan uudelleen. Tarvittaessa voidaan tehdä myös ohitusleikkaus, jos uusi pallolaajennus ei ole mahdollinen. Suonen uudelleen ahtautumista voidaan vähentää käyttämällä lääkeaineella päällystettyjä stenttejä tai käsittelemällä suonta lääkeainetta vapauttavalla pallolla.

Pallolaajennukseen liittyy samanlaisia punktioreitteihin kohdistuvia komplikaatioita kuin varjoainekuvauksessa. Toimenpiteen aikana käytetään veren hyytymistä estäviä lääkkeitä, jotka lisäävät jonkin verran vuotoriskiä.

Suonen repeytyminen pallolaajennuksen yhteydessä on harvinaista ja on yleensä hoidettavissa päällystetyllä stentillä tai leikkauksella. Stenttitromboosi eli metalliverkon tukkeutuminen verihyytymän seurauksena on vakava komplikaatio, joka liittyy tavallisimmin veren hyytymistä estävän lääkityksen lopettamiseen tai keskeyttämiseen liian varhain. Stenttitromboosin riski on alle yksi %:a ensimmäisen vuoden aikana toimenpiteen jälkeen. Jos rintakipuoireet palaavat tai pahentuvat toimenpiteen jälkeen, on syytä ottaa yhteys hoitavaan lääkäriin. Kiireellisissä tapauksissa tulee soittaa välittömästi hätänumeroon 112.


Edellinen sivuSeuraava sivu