Rakenteellisesti terveen sydämen kammiolisälyöntien tai kammiotakykardian katetrihoito

Katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä. Terveen sydämen kammiotakykardian ja kammiolisälyöntien hoitokohde on yleensä oikean kammion yläosassa.

​​​​​​​​Rakenteellisesti terveen sydämen kammiolisälyönneissä ja kammiotakykardiassa kammioiden seinämän jokin kohta tuottaa ylimääräistä sähköärsykettä, jonka vaikutuksesta sydän sykkii epäsäännöllisesti tai tavallista nopeammin. 

Kammiolisälyönnit ja kammiotakykardia syntyvät pienellä alueella sydämen seinämässä ja sydän on muuten täysin terve.​

Yksittäinen kammiolisälyönti tuntuu esimerkiksi ”muljahduksena” tai ”lyönnin jäämisenä väliin”. Jos lisälyöntejä on runsaasti, syke voi tuntua epäsäännölliseltä. Kammiotakykardiassa syke on nopeampi kuin normaali syke, mikä aiheuttaa usein sydämen tykytystä tai huimausta. 

Terveen sydämen kammiolisälyöntien ja kammiotakykardian lähtökohta voidaan alustavasti paikallistaa rytmihäiriön aikana otetun EKG:n perusteella. Tavallisimmin terveen sydämen kammiolisälyöntien tai kammiotakykardian lähtökohta on oikean kammion yläosassa.

Terveen sydämen kammiolisälyönti ja kammiotakykardiat ovat hyvälaatuisia, eikä niihin liity äkkikuoleman vaaraa. Näitä hoidetaan sen takia, että oireet ovat kiusallisia ja haittaavat jokapäiväistä elämää.


Mitä katetriablaatio on?

Katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä. Ablaatiokatetri viedään verisuonen kautta sydämen sisälle rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan ja siihen kohdistetaan radiotaajuista sähkövirtaa. Se tuhoaa rytmihäiriöpesäkkeen ja estää lisälyönnit ja takykardian.

Terveen sydämen kammiotakykardian ja kammiolisälyöntien hoitokohde on yleensä oikean kammion yläosassa. Muita tavallisia paikkoja ovat muun muassa vasemman kammion yläosa, aortan tyvi ja johtaratajärjestelmän seutu.​

​​

Tutkimukset ennen katetrihoitoa

Rytmihäiriön aikana rekisteröity EKG on tärkeä toimenpiteen suunnittelun kannalta. Sen perusteella voidaan arvioida hoitokohteen sijaintia. 

Sydämen rakenne tutkitaan ultraäänellä ja  tarvittaessa magneettikuvauksella. Usein tehdään myös kliininen rasituskoe, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (holter) ja potilaskohtaisen arvion mukaan joskus sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. 

Rytmihäiriölääkitys lopetetaan yleensä muutamaa päivää ennen toimenpidettä erillisen ohjeen mukaisesti.

Katetrihoidon kulku

Katetrihoito

Toimenpiteen tekee rytmikardiologi tätä tarkoitusta varten rakennetussa sydäntutkimuslaboratoriossa.

Nivustaipeen iho puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan ns. sisäänviejät, joiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimuskatetrit ja hoitokatetri ohjataan sydämen sisään röntgenläpivalaisun avulla. Reisilaskimon lisäksi voidaan joskus käyttää myös muita suonireittejä. Katetrin liikuttelu verisuonessa on yleensä kivutonta.

Rytmihäiriön esille saamiseksi sydäntä tahdistetaan tutkimuskatetrien avulla. Samalla sydänfilmiä rekisteröidään sydämen sisältä. Tahdistus voi tuntua samalta kuin varsinainen rytmihäiriö, mutta se ei ole vaarallista. Tätä tutkimusvaihetta kutsutaan elektrofysiologiseksi tutkimukseksi. Hoitokohdan selvittämisessä käytetään useimmiten erikoisvälineitä (CARTO®, Stereotaxis®).

​​Katetrihoidon kesto 

Oikean kammion yläosan alueen katetrihoito kestää yleensä pari tuntia. Harvinaisempien alueiden hoito saattaa kestää useita tunteja. Lopuksi katetrit ja sisäänviejät poistetaan ja verisuonen pienet reiät ommeltaan tai painetaan kiinni, minkä jälkeen potilaan on oltava makuulla 2 – 4 tuntia.

Vointia seurataan toimenpidettä seuraavaan päivään asti sairaalassa. Sairaalaseurantaa saatetaan joutua pidentämään yksilöllisistä syistä johtuen.​

Lääkitys toimenpiteen aikana

Rauhoittavaa esilääkitystä pyritään välttämään, koska se saattaa estää rytmihäiriön käynnistymisen.

Kun hoitokohde on löytynyt, annetaan tehokasta kipulääkitystä suonensisäisesti ”hoitopolttojen” tuottaman kivun estämiseksi. Veren hyytymistaipumusta vähennetään suoneen annettavalla hepariinilla.​

Katetrihoidon tulokset

​Katetrihoidon päätavoite on poistaa kammiolisälyönnit ja kammiotakykardia siten, että lääkehoitoa ei tarvita. Tämä tulos saavutetaan oikean kammion yläosan alueen ja joidenkin vasemman kammion erikoiskohteiden hoidoissa n. 80 - 90%:n todennäköisyydellä. Jos rytmihäiriötä ei esiinny toimenpiteen aikana, ablaatiota ei voida tehdä.​

Toimenpiteen mahdolliset komplikaatiot

Kammiolisälyöntien ja kammiotakykardian katetrihoitoon liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski, kuten verenvuoto sydänpussiin, on pieni (<1 %). Vasemman kammion kohteiden hoitoon liittyy vähäinen riski aivoverenkiertohäiriöstä.

Mustelmat nivustaipeessa ovat tavallisia ja vaarattomia. Sen sijaan verenvuoto pistokohdasta tai suuri ja aristava ihonalainen verenpurkauma on aihe ottaa yhteyttä toimenpideyksikköön.​

Toimenpiteen jälkeen

Kotiin pääsee joko samana iltana tai seuraavana päivänä. Kotiutumisen jälkeen voi kävellä normaalisti, voimakkaita ponnisteluja ja urheilua on hyvä välttää muutaman päivän ajan.

Rytmihäiriölääkitys voidaan lähes aina lopettaa. Sairausloman ja jälkikontrollin tarve ratkaistaan yksilöllisesti.​​


 

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

rytmihäiriö; kardiologia; toimenpide; sydän; Sydänsairaudet

Päivitetty  25.2.2019