Kliininen rasituskoe

Rasitus-EKG-tutkimuksella eli rasituskokeella selvitetään mahdollisia rytmihäiriöitä ja/tai sepelvaltimotaudin hapenpuutetta.

Rasitus-EKG-tutkimuksessa potilas polkee kuntopyörää vastaavaa polkulaitetta, jonka kuormaa voidaan säätää asteittain.

Tutkimuksen aikana

  • mitataan sykettä ja verenpainetta
  • seurataan mahdollisia sydänfilmissä (EKG) tapahtuneita muutoksia, kuten sepelvaltimoahtaumasta johtuvan hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia ja mahdollisia rytmihäiriöitä
  • havainnoidaan myös verenpaineen ja pulssin muutokset
  • kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja verenkieron kuormituksen arvioimiseksi
  • voidaan tarkastella myös muiden sydänsairauksien haitta-astetta
  • selvitetään suorituskykyä

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää rasituskokeista​.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  11.9.2018 12.43

rytmihäiriö; rasituskokeet; Sydänsairaudet; sepelvaltimotauti; sydän; I25 Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus