Kliininen rasituskoe

Rasitus-EKG-tutkimuksella eli rasituskokeella selvitetään mahdollisia rytmihäiriöitä ja/tai sepelvaltimotaudin hapenpuutetta.

Rasitus-EKG-tutkimuksessa potilas polkee kuntopyörää vastaavaa polkulaitetta, jonka kuormaa voidaan säätää asteittain.

Tutkimuksen aikana

  • mitataan sykettä ja verenpainetta
  • seurataan mahdollisia sydänfilmissä (EKG) tapahtuneita muutoksia, kuten sepelvaltimoahtaumasta johtuvan hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia ja mahdollisia rytmihäiriöitä
  • havainnoidaan myös verenpaineen ja pulssin muutokset
  • kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja verenkieron kuormituksen arvioimiseksi
  • voidaan tarkastella myös muiden sydänsairauksien haitta-astetta
  • selvitetään suorituskykyä


 


 

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää rasituskokeista​ Tutkimukseen tulijan talosta.


 

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


rasituskokeet; sepelvaltimotauti; rytmihäiriö; sydän; Sydänsairaudet; I25 Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus

Päivitetty  29.9.2019