Yleisimpiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä

​​​​​​Sydänsairauden toteamiseksi ja hoitamiseksi tehdään kardiologian erikoisalalla useita erilaisia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.

Yleisimpiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ovat mm. sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja pallolaajennus sekä sydämen ultraäänitutkimus.

Lisäksi tehdään rytmihäiriöiden kartoitus- ja hoitotoimenpiteitä, asennetaan tahdistimia sekä tehdään erilaisia vaativia sydäntoimenpiteitä.

Lisätietoa:


 

pic Sydämen ultraäänitutkimus

Sydämen kuvantaminen ultraäänellä kuuluu keskeisenä osana sydänpotilaan tutkimukseen. Ultraäänikuvaus antaa arvokasta tietoa sydämen rakenteista ja toiminnasta.

pic Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

Varjoainetutkimuksella saadaan tarkka tieto sepelvaltimoiden tilasta. Tutkimus tehdään kun potilaan arvellaan hyötyvän sepelvaltimon pallolaajennuksesta tai ohitusleikkauksesta.

pic Sepelvaltimoiden pallolaajennus

Sepelvaltimoiden pallolaajennus tehdään, jos oireet ovat lääkehoidosta huolimatta hankalia. Katetrin päässä oleva lieriön muotoinen pallo laajennetaan ahtauman kohdalla.

pic Tahdistinhoito

Sydämen tahdistimen tehtävänä on säädellä normaalista poikkeavien sydämenlyöntien tahtia. Tahdistimia asennetaan hitaan sykkeen, rytmihäiriön ja sydämen vajaatoiminnan takia. 

pic Kliininen rasituskoe

Rasitus-EKG-tutkimus eli rasituskoe on keskeinen tutkimus selvitettäessä mahdollisia rytmihäiriöitä tai sepelvaltimotaudin haittaa.

pic Holter-tutkimus

Nauhuri-EKG- eli holter-tutkimuksen avulla selvitetään rytmihäiriöiden luonnetta ja mahdollisen rytmihäiriölääkityksen tarvetta tai tahdistinhoidon tarvetta. 

pic Sydänfilmi (EKG)

Sydänfilmi eli ekg (elektrokardiogrammi) kuvaa sydämen sähköistä toimintaa piirtämällä sähköisten impulssien perusteella sydänkäyrän. Tästä lääkäri saa tietoa sydämen toiminnasta.

pic Sepelvaltimoiden tietokonetomografia

Tutkimuksessa selviää, onko sepelvaltimoissa valtimoiden kovettumatautia eli ateroskleroosia ja jos on, kuinka laaja-alaisia muutoksia nähdään.

pic Sydämen magneettitutkimus

Tutkimus antaa tarkkaa tietoa sydämen rakenteista ja toiminnasta.

pic Sydämen elektrofysiologinen tutkimus

Elektrofysiologisella tutkimuksella selvitetään johtuuko potilaan oire rytmihäiriöstä, onko kyseessä eteis- vai kammioperäinen rytmihäiriö, onko rytmihäiriö vaarallinen, missä kohtaa sydäntä rytmihäiriö syntyy ja voidaanko rytmihäiriö hoitaa katetrihoidolla tai tahdistimella.

pic Eteis-kammiosolmukkeen katetrihoito

Eteis-kammiosolmukkeen katetriablaatio on aiheellinen, jos eteisvärinän tai eteislepatuksen aikaista syketaajuutta (pulssia) ei saada hidastettua riittävästi lääkehoidolla.

pic Eteislepatuksen katetrihoito

Katetriablaatiolla eli katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan rakenteen poistamista sydämen seinämästä radiotaajuisella sähkövirralla. Tyypillisessä eteislepatuksessa hoitokohde on oikean eteisen alaosassa trikuspidaaliläpän ja alaonttolaskimon välinen kannas.

pic Supraventrikulaarisen takykardian (SVT) katetrihoito

Katetrihoidolla tarkoitetaan supraventrikulaarista takykardiaa aiheuttavan rakenteen poistamista sydämen seinämästä joko radiotaajuisella sähkövirralla tai jäädyttämällä.


pic Eteisvärinän katetrihoito

Katetrihoidolla eli katetriablaatiolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan rakenteen poistamista. Eteisvärinän katetrihoidossa hoito kohdistetaan ensisijaisesti eteisvärinää aloittaviin pesäkkeisiin vasemmassa eteisessä.

pic Rakenteellisesti terveen sydämen kammiolisälyöntien tai kammiotakykardian katetrihoito

Katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä. Terveen sydämen kammiotakykardian ja kammiolisälyöntien hoitokohde on yleensä oikean kammion yläosassa.

pic Sydänsairauksiin liittyvän kammiotakykardian katetrihoito

Kammiotakykardia on yhtäkkiä alkava sydämen tiheälyöntinen rytmihäiriö. Katetriablaatiolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä.​

Päivitetty  20.8.2018

varjoainetutkimus; tahdistimet; ekg; sydän