Sydänleikkaukset

​Sydänkirurgisen potilaan hoito edellyttää useiden lääketieteen erikoisalojen ja ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Sydänkirurgit toimivat tiiviissä yhteistyössä muun muassa kardiologian,  anestesiologian ja tehohoidon asiantuntijoiden kanssa.

Jokaiselle potilaalle pyritään tarjoamaan yksilöllinen ja paras mahdollinen hoitokokonaisuus, jolloin sydänleikkauksesta toipuminen sujuu ongelmitta.

Uudet tekniikat korvaavat avoleikkauksia

Perinteisen rintalastan halkaisua ja sydän-keuhkokoneen käyttöä edellyttävän avosydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina kehitetty mini-invasiivisia leikkaustekniikoita ja hoitomenetelmiä.

Tähystystekniikalla tai verisuoniteitse tehtävät toimenpiteet ovat potilaalle usein kevyempiä perinteiseen avosydänleikkaukseen verrattuna. Toipuminen on yleensä nopeampaa.

Tyypillisimpiä mini-invasiivisesti suoritettavia toimenpiteitä ovat ahtautuneen aorttaläpän korjaukset verisuoniteitse. Toimenpiteitä tehdään usein yhteistyössä kardiologien kanssa.

Kaikille potilasryhmille mini-invasiivinen tekniikka ei sovellu. Sopiva hoitomuoto ja leikkaustekniikka valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.

pic Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus

Sydämen ohitusleikkauksen tarkoituksena on vähentää sepelvaltimotaudin oireita ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa.

pic Sydämen aorttaläppäleikkaus

Aorttaläppäleikkauksella korjataan ahtautunut aorttaläppä joko mekaanisella tai biologisella läpällä. Vuotavaa läppää voidaan hoitaa korjausleikkauksella, niin että siitä tulee pitävä.

pic Sydämen mitraaliläppäleikkaus

Mitraaliläppäleikkauksessa potilaan oma vuotava läppä korjataan joko pitäväksi muovausleikkauksella tai ahtaunut läppä korvataan mekaanisella tai biologisella läpällä.

pic Muut läppäleikkaukset

Trikuspidaaliläpän ahtaumassa on hoitomuotona tekoläppäleikkaus. Pulmonaaliläpän leikkauksia tehdään usein synnynnäisten sydänvikojen leikkauksessa.

pic Ennen leikkausta

Leikkausta ennen on hyvä valmistautua toimenpiteeseen. Nykyisen toimintakyvyn säilyttämisestä on etua leikkauksesta toipumisessa.

pic Sairaalassa

Läppäleikkauksen jälkeen vointia seurataan vähintään yksi vuorokausi teho-osastolla. Kun vointi on tasaantunut, potilas siirretään vuodeosastolle.

pic Leikkauksen jälkeen

Läppäleikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. Se kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Omalla aktiivisella toiminnallaan potilas voi edistää toipumistaan ja edesauttaa mahdollisimman hyvää lopputulosta.

pic Sydänleikkaus ja mieliala

Sydänleikkaus ja masentuneisuus liitetään hyvin yleisesti yhteen. Suuresta leikkauksesta toipumiseen liittyy usein mielen alakuloisuutta tai masentuneisuutta.


Päivitetty  6.11.2018 11.11