Sydänleikkaukset

Sydänleikkauksen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen. Perusteellisten sydämen tutkimusten avulla jokaiselle suunnitellaan yksilöllinen hoitokokonaisuus. Tavallisimpia sydänleikkausta edeltäviä tutkimuksia ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, sydämen ultraäänitutkimus ja sydänfilmi. Näiden lisäksi voidaan tehdä rintakehän tietokonetomografia eli viipalekuvaus, kaulavaltimoiden ultraäänitutkimus ja hengitystilavuuden mittaus.

Yleisimpiä sydänleikkauksia ovat:

  • sepelvaltimoiden ohitusleikkaus
  • läppäleikkaukset
  • aortan korjausleikkaukset
  • synnynnäisen sydänvian korjausleikkaukset

Usein tehdään erilaisia "yhdistelmätoimenpiteitä", kuten sepelvaltimoiden ohitus- ja läppäleikkaus saman toimenpiteen aikana.

Ennen leikkauksen suunnittelua kartoitetaan riskitekijät, jotka vaikuttavat leikkauksesta selviytymiseen. Näitä ovat muun muassa:

  • sydämen kunto ja sydänsairaus
  • korkea ikä
  • muut perussairaudet, kuten esimerkiksi syöpä
  • mahdollinen keuhkosairaus ja hengityskapasiteetti
  • aikaisemmin sairastettu neurologinen sairaus

Lääkäri keskustelee riskitekijöistä potilaan kanssa leikkauksen suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa konsultoidaan muita erikoislääkäreitä, esimerkiksi nukutuslääkäriä.

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus

Sydämen ohitusleikkauksen tarkoituksena on vähentää sepelvaltimotaudin oireita ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa.

Sydämen aorttaläppäleikkaus

Aorttaläppäleikkauksella korjataan ahtautunut aorttaläppä joko mekaanisella tai biologisella läpällä. Vuotavaa läppää voidaan hoitaa korjausleikkauksella, niin että siitä tulee pitävä.

Sydämen mitraaliläppäleikkaus

Mitraaliläppäleikkauksessa potilaan oma vuotava läppä korjataan joko pitäväksi muovausleikkauksella tai ahtaunut läppä korvataan mekaanisella tai biologisella läpällä.

Muut läppäleikkaukset

Trikuspidaaliläpän ahtaumassa on hoitomuotona tekoläppäleikkaus. Pulmonaaliläpän leikkauksia tehdään usein synnynnäisten sydänvikojen leikkauksessa.

Sydänleikkaukseen valmistautuminen

Leikkausta ennen on hyvä valmistautua toimenpiteeseen. Nykyisen toimintakyvyn säilyttämisestä on etua leikkauksesta toipumisessa.

Hoito sairaalassa sydänleikkauksen jälkeen

Läppäleikkauksen jälkeen vointia seurataan vähintään yksi vuorokausi teho-osastolla. Kun vointi on tasaantunut, potilas siirretään vuodeosastolle.

Toipilasaika sydänleikkauksen jälkeen

Läppäleikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. Se kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Omalla aktiivisella toiminnallaan potilas voi edistää toipumistaan ja edesauttaa mahdollisimman hyvää lopputulosta.

Sydänleikkaus ja mieliala

Sydänleikkaus ja masentuneisuus liitetään hyvin yleisesti yhteen. Suuresta leikkauksesta toipumiseen liittyy usein mielen alakuloisuutta tai masentuneisuutta.

Päivitetty  3.6.2020