Siirry sivun sisältöön

Rakenteellisesti terveen sydämen kammiolisälyöntien tai kammiotakykardian katetrihoidon kulku

Terveen sydämen kammiolisälyönnit ja kammiotakykardiat hoidetaan, koska oireet ovat kiusallisia ja haittaavat jokapäiväistä elämää.

Katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä. Ablaatiokatetri viedään verisuonen kautta sydämen sisälle rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan ja siihen kohdistetaan radiotaajuista sähkövirtaa. Se tuhoaa rytmihäiriöpesäkkeen ja estää lisälyönnit ja takykardian. Terveen sydämen kammiotakykardian ja kammiolisälyöntien hoitokohde on yleensä oikean kammion yläosassa. Muita tavallisia paikkoja ovat muun muassa vasemman kammion yläosa, aortan tyvi ja johtaratajärjestelmän seutu.

Tutkimukset ennen katetrihoitoa

Rytmihäiriön aikana rekisteröity EKG on tärkeä toimenpiteen suunnittelun kannalta. Sen perusteella voidaan arvioida hoitokohteen sijaintia.

Sydämen rakenne tutkitaan ultraäänellä ja tarvittaessa magneettikuvauksella. Usein tehdään myös kliininen rasituskoe, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (holter) ja potilaskohtaisen arvion mukaan joskus sepelvaltimoiden varjoainekuvaus.

Rytmihäiriölääkitys lopetetaan yleensä muutamaa päivää ennen toimenpidettä erillisen ohjeen mukaisesti.

Toimenpiteen tekee rytmikardiologi tätä tarkoitusta varten rakennetussa sydäntutkimuslaboratoriossa.

Nivustaipeen iho puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan ns. sisäänviejät, joiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimuskatetrit ja hoitokatetri ohjataan sydämen sisään röntgenläpivalaisun avulla. Reisilaskimon lisäksi voidaan joskus käyttää myös muita suonireittejä. Katetrin liikuttelu verisuonessa on yleensä kivutonta.

Rytmihäiriön esille saamiseksi sydäntä tahdistetaan tutkimuskatetrien avulla. Samalla sydänfilmiä rekisteröidään sydämen sisältä. Tahdistus voi tuntua samalta kuin varsinainen rytmihäiriö, mutta se ei ole vaarallista. Tätä tutkimusvaihetta kutsutaan elektrofysiologiseksi tutkimukseksi. Hoitokohdan selvittämisessä käytetään useimmiten erikoisvälineitä (CARTO®, Stereotaxis®).

Oikean kammion yläosan alueen katetrihoito kestää yleensä pari tuntia. Harvinaisempien alueiden hoito saattaa kestää useita tunteja. Lopuksi katetrit ja sisäänviejät poistetaan ja verisuonen pienet reiät ommeltaan tai painetaan kiinni, minkä jälkeen potilaan on oltava makuulla 2 – 4 tuntia.

Vointia seurataan toimenpidettä seuraavaan päivään asti sairaalassa. Sairaalaseurantaa saatetaan joutua pidentämään yksilöllisistä syistä johtuen.

Rauhoittavaa esilääkitystä pyritään välttämään, koska se saattaa estää rytmihäiriön käynnistymisen.

Kun hoitokohde on löytynyt, annetaan tarvittaessa tehokasta kipulääkitystä suonensisäisesti katetriablaation aiheuttaman kivun estämiseksi. Veren hyytymistaipumusta vähennetään suoneen annettavalla hepariinilla.

Katetrihoidon päätavoite on poistaa kammiolisälyönnit ja kammiotakykardia siten, että lääkehoitoa ei tarvita. Tämä tulos saavutetaan oikean kammion yläosan alueen ja joidenkin vasemman kammion erikoiskohteiden hoidoissa n. 80 - 90%:n todennäköisyydellä. Jos rytmihäiriötä ei esiinny toimenpiteen aikana, ablaatiota ei voida tehdä.

Kammiolisälyöntien ja kammiotakykardian katetrihoitoon liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski, kuten verenvuoto sydänpussiin, on pieni (<1 %). Vasemman kammion kohteiden hoitoon liittyy vähäinen riski aivoverenkiertohäiriöstä.

Mustelmat nivustaipeessa ovat tavallisia ja vaarattomia. Sen sijaan verenvuoto pistokohdasta tai suuri ja aristava ihonalainen verenpurkauma on aihe ottaa yhteyttä toimenpideyksikköön.

Kotiin pääsee joko samana iltana tai seuraavana päivänä. Kotiutumisen jälkeen voi kävellä normaalisti, voimakkaita ponnisteluja ja urheilua on hyvä välttää muutaman päivän ajan.

Rytmihäiriölääkitys voidaan lähes aina lopettaa. Sairausloman ja jälkikontrollin tarve ratkaistaan yksilöllisesti.

Päivitetty 27.12.2022