Siirry sivun sisältöön

Eteislepatuksen katetrihoidon kulku

Katetriablaatiolla eli katetrihoidolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan rakenteen poistamista sydämen seinämästä radiotaajuisella sähkövirralla.

Mitä katetrihoito on?

Katetriablaatiolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan rakenteen poistamista sydämen seinämästä radiotaajuisella sähkövirralla. Ablaatiokatetri viedään verisuonen kautta sydämen sisälle rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan.

Tyypillisessä eteislepatuksessa hoitokohde on oikean eteisen alaosassa kolmiliuskaläpän ja alaonttolaskimon välinen kannas. Katkaisemalla radiotaajuusenergialla sähkön johtuminen tässä kannaksessa voidaan pysäyttää eteislepatus ja estää sen uusiutuminen.

Yleensä tyypillisen eteislepatuksen katetriablaatiota voidaan harkita jo ensimmäisen kohtauksen jälkeen. Viimeistään toisen kohtauksen kohdalla jo suositellaan tyypillisen eteislepatuksen ablaatiota.

Eteislepatukseen liittyvän tukosriskin takia kaikille korkeassa tukosvaarassa oleville (CHA2DS2VASc-riskipisteet ≥2) aloitetaan verenohennushoito eli antikoagulaatiohoito.

Marevania® käyttävillä INR-arvon on oltava hoitotasolla (≥2.0) vähintään kolme viikkoa ennen toimenpidettä. Suoria antikoagulantteja (Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa®, Xarelto®) on käytettävä säännöllisesti vähintään kolme viikkoa ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen tekee rytmikardiologi tätä tarkoitusta varten rakennetussa sydäntutkimuslaboratoriossa.

Nivustaipeen iho puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan ns. sisäänviejät, joiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimuskatetrit ja hoitokatetri ohjataan sydämen sisään röntgenläpivalaisun avulla.

Tyypillisessä eteislepatuksessa katetrihoito tehdään EKG-tiedon perusteella. Muissa eteislepatustyypeissä hoitokohdan selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia rytmihäiriön aikana.

Tyypillisen eteislepatuksen hoito kestää 1-2 tuntia. Poikkeavan eteislepatuksen hoito saattaa kestää useita tunteja. Lopuksi katetrit ja sisäänviejät poistetaan ja verisuonen pienet reiät painetaan kiinni, minkä jälkeen potilaan on oltava makuulla noin neljä tuntia.

Mikäli toimenpiteen aikana ilmaantuu eteisvärinä, voidaan joutua tekemään sähköinen rytminsiirto tai antamaan rytmihäiriölääkettä.

Esilääkkeenä annetaan rentouttavaa ja rauhoittavaa lääkettä. Ablaation aiheuttama kipu estetään tehokkaalla suonensisäisesti annettavalla lääkityksellä, joka samalla rauhoittaa. Veren hyytymistaipumusta vähennetään suoneen annettavalla hepariinilla tarpeen mukaan.

Tyypillinen eteislepatus paranee noin 90 %:ssa tapauksista. Eteislepatus on osittain samaa eteissairautta kuin eteisvärinä, ja vaikka eteislepatus pysyisi pois, myöhemmin saattaa esiintyä eteisvärinää. Siksi osalla potilaista joudutaan käyttämään lääkehoitoa eteisvärinän estämiseksi. Lue lisää eteisvärinän hoidosta:

Eteisvärinä eli flimmeri

Poikkeavassa eteislepatuksessa tulokset ovat huonompia.

Tyypillisen eteislepatuksen katetrihoitoon liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski, kuten verenvuoto sydänpussiin, on erittäin pieni (<1 %). Pienet mustelmat nivustaipeessa ovat tavallisia ja vaarattomia. Sen sijaan verenvuoto pistokohdasta tai suuri ja aristava ihonalainen verenpurkauma on aihe ottaa yhteyttä toimenpideyksikköön.

Poikkeavassa eteislepatuksessa ablaatiokohde on usein vaikeammin tavoitettavissa ja komplikaatiovaara suurempi.

Kotiin pääsee joko samana iltana tai seuraavana päivänä. Kotiutumisen jälkeen voi kävellä normaalisti, voimakkaita ponnisteluja ja urheilua on hyvä välttää muutaman päivän ajan. Sairausloman tarve ratkaistaan yksilöllisesti.

Eteislepatuksen katetrihoidon jälkeen verenohennuslääkityksen tarve arvioidaan yksilöllisesti kuten eteisvärinässä. Pienen riskin potilailla antikoagulaatiohoito voidaan yleensä lopettaa 1-6 kuukauden kuluttua. Korkean riskin potilailla verenohennushoito on pysyvä.

Päivitetty 27.12.2022