Katetrin avulla tehtävä aorttaläpän toimenpide eli TAVI

Aorttaläpän katetritoimenpiteessä eli TAVI-toimenpiteessä aorttaläppäproteesi viedään verisuoniteitä pitkin katetrin avulla ahtautuneen aorttaläpän paikalle.

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) tai TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement) –toimenpide voidaan tehdä reisivaltimon kautta tai vasemmasta kyljestä tehtävän pienen viillon kautta.

Katetriläppätoimenpiteen tavoitteena on parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Toimenpiteen jälkeinen toipuminen on yksilöllistä, mutta yleensä nopeampaa kuin tavanomaisesta avosydänleikkauksesta.

TAVI-toimenpide on hoitovaihtoehto, jos esimerkiksi:

 • tavanomaisen sydänleikkauksen riskit ovat liian suuret (esimerkiksi yli 75 –vuotias ja/tai vakava perussairaus)
 • aikaisemmin on tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus
 • aiemmin on leikkauksessa asetettu biologinen aorttaläppä
 • tai lääkäri arvioi TAVI-toimenpiteen soveltuvan potilaalle.
Haitarin otsikkotaso2
Tutkimukset ennen TAVI –toimenpidettä

Tutkimukset ennen TAVI –toimenpidettä:

 • rintakehän tietokonetomografia- eli viipalekuvaus
 • sepelvaltimoiden angiografia eli varjoainekuvaus
 • sydämen ultraäänikuvaus.

Näiden tutkimusten perusteella arvioidaan, minkä tyyppinen aorttaläppätoimenpide on potilaalle paras vaihtoehto. Joskus verisuonireitti voi olla liian kapea tai mutkainen, läppäaukko liian suuri tai aortan tyviosa laajentunut, jolloin katetriläppätoimenpidettä ei voida tehdä.

Katetriläppäproteesi

Katetriläppäproteesi on valmistettu sian tai naudan sydänpussikudoksesta ja se on kiinnitetty ompelemalla metalliverkkoon. Metalliverkon eli stentin tehtävänä on ankkuroida läppäproteesi paikoilleen, jolloin ahtautunut aorttaläppä jää metalliverkon ja aortantyven väliin.

Katetritoimenpide reisivaltimon kautta

Suurin osa katetritoimenpiteistä tehdään reisivaltimon kautta paikallispuudutuksessa ilman nukutusta. Toimenpide kestää yleensä 1–2 tuntia. Toimenpiteen jälkeen nivustaipeen pistoskohdassa voi tuntua lievää kipua ja siihen voi tulla mustelmia. Oireet häviävät yleensä noin viikon kuluessa toimenpiteestä. TAVI-toimenpiteen jälkeen voi liikkua voinnin mukaan normaalisti. Sairaalassaolo vaihtelee yhdestä vuorokaudesta muutamaan päivään toimenpidettä tekevästä sairaalasta riippuen.

Katetritoimenpide vasemmasta kyljestä

Katetriläppätoimenpide voidaan tehdä myös pienestä viillosta vasemmasta kyljestä. Näissä toimenpiteissä käytetään nukutusta. Toimenpidereittinä voidaan käyttää myös nousevaa aorttaa, jolloin tehdään lyhyt rintalastan avaus. Tällöin sairaalassa hoitoaika on yleensä hieman pitempi, noin 4 vuorokautta tai enemmän. Jälkitarkastus toimenpiteen jälkeen on 2–3 kuukauden kuluttua.

Arki katetritoimenpiteen jälkeen

Heti katetritoimenpiteestä kotiutumisen jälkeen potilas selviää kotona pienistä askareista, kuten peseytymisestä, ruuan laitosta ja esimerkiksi pyykin ripustamisesta. Raskaampia kotitöitä, joissa tulee voimakasta ponnistelua, on vältettävä noin viikon ajan. Raskaampia kotitöitä ovat esimerkiksi:

 • lumityöt
 • nurmikon leikkaaminen
 • pihan haravointi
 • halkojen hakkaaminen
 • metsätyöt tai muu vastaava.

Ennen toimenpidettä tulee kartoittaa mahdollinen lisäapu kotitöihin sairaalasta kotiutumisen jälkeiseen aikaan.

TAVI-toimenpiteen jälkeen saattaa esiintyä sydämen hidaslyöntisyyttä. Noin 5–10 %:lle potilaista täytyy asentaa sydämentahdistin TAVI-toimenpiteen jälkeen.

Päivitetty  13.4.2021

Ei