Katetrin avulla tehtävä aorttaläpän toimenpide eli TAVI

Aorttaläpän katetritoimenpiteessä eli TAVI-toimenpiteessä aorttaläppäproteesi viedään verisuoniteitä pitkin katetrin avulla ahtautuneen aorttaläpän paikalle.

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) tai TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement) –toimenpide voidaan tehdä reisivaltimon kautta tai vasemmasta kyljestä tehtävän pienen viillon kautta.

Katetriläppätoimenpiteen tavoitteena on parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Toimenpiteen jälkeinen toipuminen on yksilöllistä, mutta yleensä nopeampaa kuin tavanomaisesta avosydänleikkauksesta.

TAVI-toimenpide on hoitovaihtoehto, jos esimerkiksi:

  • tavanomaisen sydänleikkauksen riskit ovat liian suuret (esimerkiksi yli 75 –vuotias ja/tai vakava perussairaus)
  • aikaisemmin on tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus
  • aiemmin on leikkauksessa asetettu biologinen aorttaläppä
  • tai lääkäri arvioi TAVI-toimenpiteen soveltuvan potilaalle.

TAVI-toimenpiteen jälkeen saattaa esiintyä sydämen hidaslyöntisyyttä. Noin 5–10 %:lle potilaista täytyy asentaa sydämentahdistin TAVI-toimenpiteen jälkeen.

Päivitetty  13.4.2021

Ei