Tahdistinhoito

Sydämen tahdistimen tehtävänä on säädellä normaalista poikkeavien sydämenlyöntien tahtia. 

​Tahdistimia asennetaan hitaan sykkeen, rytmihäiriön ja sydämen vajaatoiminnan takia joko keskus- tai yliopistosairaalassa. Suurin osa asennuksista on hitaan pulssin tahdistinhoitoa. Tahdistinhoito Suomessa on sekä laadullisesti että määrällisesti korkealaatuista eurooppalaista tasoa.

Hitaan pulssin tahdistinhoito

Pulssin hitauden luonne määrää, millainen tahdistinlaite ja tahdistimen säätö ovat sopivat. Tahdistimella voidaan poistaa pulssin hitaudesta aiheutuvat levon aikaiset oireet ja usein palauttaa rasituksen sieto. Tahdistin asennetaan paikallispuudutuksessa ja tarpeen mukaan annetaan kipulääkkeitä. Tahdistin sijoitetaan rintakehän etuosaan pienen ihoviillon kautta. Johdot viedään laskimoita myöten sydämen eteisiin ja kammioihin röntgenläpivalaisulla seuraten.

Osalle potilaista kammiotahdistukseen voidaan käyttää myös sydämen sisäistä langatonta tahdistinta. Tahdistin säädetään ja tahdistimessa olevat tiedot kerätään ulkoisen ohjelmointilaitteen avulla. Tahdistimen toimintakunto tarkastetaan määräajoin tahdistinpoliklinikalla tai potilaan kotoa käsin tehtävällä etäseurannalla.

Sydämen vajaatoiminnan tahdistinhoito

Vaikeaa sydämen vajaatoimintaa voidaan lievittää potilailla, joilla sydämen johtorata on vahingoittunut ja aiheuttanut vasemman haarakatkoksen. Se voidaan todeta tavallisesta sydänsähkökäyrästä. Haarakatkos viivästyttää vasemman kammion laitaosan supistumista, joka korjataan käyttäen kahta kammiotahdistukseen tarvittavaa tahdistinjohtoa.

Vajaatoimintatahdistin asennetaan muutoin samankaltaisessa toimenpiteessä kuin hitaan pulssin tahdistin. Tämä sydäntä synkronoiva tahdistus parantaa kammion pumppauskykyä, lievittää sydämen vajaatoiminnan oireita ja voi pienentää sydämen laajentumaa.

Rytmihäiriötahdistinhoito

Rytmihäiriötahdistin asennetaan yleensä samalla tavoin kuin hitaan pulssin tahdistin. Sen toimivuus rytmihäiriökohtauksen hoidossa voidaan testata asennuksen lopussa.

Rytmihäiriötahdistin seuraa sydämen pulssia ja pysäyttää kammioperäisen tiheälyöntisyyskohtauksen antamalla nopeita stimuluksia tai korkeaenergisen sähköiskun kammioon. Kammiovärinän se pysäyttää iskuhoidolla tavallisesti 10-20 sekunnin kuluessa. Potilas voi mennä hetkeksi tajuttomaksi ennen hoidon tuloa.

Rytmihäiriötahdistin asennetaan kun hengenvaarallinen rytmihäiriö on vaarassa uusiutua. Sitä käytetään myös vaikeassa sydänsairaudessa turvana vaikka vakavaa rytmihäiriötä ei ole vielä esiintynyt.

Rytmihäiriötahdistimeksi voidaan valita sellainen laite, joka hoitaa myös hidasta pulssia kuten tavallinen tahdistin tai antaa sydäntä synkronoivaa tahdistusta vajaatoiminnan lievittämiseksi. Osalle potilaista voidaan käyttää ihonalaista mutta rintakehän ulkopuolista rytmihäiriötahdistinta (ns. subkutaaninen rytmihäiriötahdistin).

Elämää tahdistimen asennuksen jälkeen

Tahdistinasennuksiin liittyy vain vähäinen toimenpidekomplikaatioiden riski. Asennuksesta toivutaan yleensä nopeasti. Suurin osa tahdistinasennuksista tehdään ns. päiväkirurgisina toimenpiteinä. Tahdistinasennuksen yhteydessä pidetään yleensä 1-3 vrk:n kestoinen tauko potilaalla mahdollisesti olevasta verenohennuslääkityksestä. Tahdistintaskun ja leikkaushaavan vuoksi pidetään 1-2 vk:n kestoinen sairausloma.

Tahdistimen virtalähde kestää tahdistinmallista ja tahdistintavasta riippuen 5-15 vuotta. Ennen virtalähteen ehtymistä tahdistingeneraattori vaihdetaan vastaavanlaisessa toimenpiteessä kuin tahdistimen ensiasennus.

Tahdistinhoidon tarkoitus on parantaa elämänlaatua, eikä se yleensä aiheuta rajoitteita normaalielämään. Kaikkia sähköisiä kodinkoneita voi käyttää tavanomaisesti. Erilaisten liikuntamuotojen ja matkustamisien suhteen ei ole rajoituksia. Tahdistinhoito ei myöskään estä potilaan muiden sairauksien tutkimista esim. magneettikuvantamisella tai hoitoja, kuten leikkaushoitoja.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty 22.5.2017 14:18

Suomessa asennetaan vuosittain yli 6000 tahdistinlaitetta ensiasennuksina. Tahdistinvaihtoja tahdistimen virtalähteen ehtymisen vuoksi tehdään lisäksi yli 1500 vuosittain.