Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito

Sydämen vajaatoiminta on krooninen sairaus, jossa tarvitaan jatkuvaa lääkehoitoa. Jokaiselle sydämen vajaatoimintapotilaalle räätälöidään yksilöllinen lääkehoito.

Lääkehoidon tavoitteena on helpottaa oireita, parantaa elämänlaatua ja vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä pidentää elinikää. Useimmiten lääkkeet aloitetaan pienin annoksin pyrkien kohti suurinta mahdollista annosta, jolloin lääkkeestä saa myös parhaan hyödyn.

Jos sydämen pumppausvoima (EF eli ejektiofraktio) on alentunut, tulisi sairastuneella olla käytössä neljä lääkeaineryhmää (ACE -estäjä tai ARNI, beetasalpaaja, mineralokortikoidireseptorin salpaaja sekä SGLT2 -estäjä). Sydämen jäykistymisestä johtuvassa niin sanotussa diastolisessa vajaatoiminnassa käytetään nykyisin samoja lääkkeitä.

Mikäli nesteen kertyminen elimistöön aiheuttaa oireita, lisätään lääkitykseen nesteenpoistolääke.

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää muistaa ottaa lääkkeet säännöllisesti eikä lääkkeitä saa lopettaa ilman lääkärin määräystä. Lääkehoidon ongelmissa tai uusien oireiden ilmetessä kannattaa niistä keskustella varhaisessa vaiheessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Päivitetty  27.2.2023

Kyllä