Omahoito

​​​​​​​Omahoidolla on tärkeä merkitys sydämen vajaatoiminnan etenemisen sekä elämänla​adun kannalta. Oleellista on tunnistaa vajaatoiminnan vaikeutumisen oireet ajoissa.

Sydämen vajaatoimintaa aiheuttavan perussairauden hyvä hoito sekä vajaatoimintaa vaikeuttavien tilojen ehkäisy ja hoito ovat hoidon perusta. Tupakoimattomuus, alkoholin käytön rajoittaminen sekä painonhallinta ovat tärkeä osa omahoitoa. Liikunnan on osoitettu vähentävän oireita sekä paranta​van sydämen vajaatoimintaa sairastavan kokonaisvointia.

Oireiden ja elämänlaadun seuranta

Voinnin seuranta ja oireiden vaikeusasteen arviointi kuuluvat omahoitoon.

Painon, verenpaineen ja sykkeen seuranta

Äkillinen painon nousu voi kertoa nesteen kerääntymisestä kehoon jo ennen oireiden ilmenemistä.

Nesterajoitus ja ravitsemus

Vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa on rajoitettava nautittavien nesteiden määrää.

Vinkkejä jaksamiseen

Liikunta auttaa säilyttämään ja parantamaan toimintakykyä, jolloin voit helpommin tehdä asioita, joista nautit.

Tulehdusten ehkäisy ja hoito

Tulehdukset voivat vaikeuttaa sydämen vajaatoimintaoireita

Liikunta

Liikunta on hyödyllistä ja myös turvallista sydämen vajaatoimintaa sairastavalle.

Sydämen vajaatoiminta ja liikunta (Kuntoutumistalo)

Itsehoito

Lisätietoa sydänystävällisestä ruokavaliosta, saunomisesta, tupakoimattomuudesta, seksuaalisuudesta, mielialasta sekä sosiaaliturvasta löydät Itsehoito-osiosta.


Päivitetty  29.10.2019

itsehoito; sydämen vajaatoiminta; itsehoito; sydämen vajaatoiminta