Sydämen vajaatoiminnan vaikeutuminen

Vaikean sydämen vajaatoiminnan aiheuttamia oireita ja riskejä voidaan vähentää erilaisilla laitehoidoilla. Vajaatoiminnan vaikeutuessa hoito voi edellyttää sairaalahoitoa.

​​​Tahdistin

Sydämen vajaatoiminnan laitehoidot

Laitehoitoon soveltuvalla potilaalle voidaan asentaa sydämen vajaatoimintatahdistin ja vaarallisten rytmihäiriöiden hoidoksi rytmihäiriötahdistin.

Lue lisää:

Tahdistinhoito (Sydänsairaudet)

Erittäin vaikeassa vajaatoiminnassa sydämen toimintaa voidaan tukea apupumpulla.

Apupumpun avulla tuetaan tavallisesti sydämen vasemman kammion mutta tarvittaessa molempien kammioiden toimintaa. Apupumppu voidaan asentaa suunnitellusti helpottamaan vaikeaoireista vajaatoimintaa tai se voidaan joutua asentamaan nopeasti sydämen toiminnan pettäessä äkillisesti.

Pitkäaikaisesti asennettavan, sydämen mekaanista toimintaa parantavan laitehoidon avulla henkilö voi elää kuukausia tai jopa vuosia odottaessa sydämen siirtoa tai tarvittaessa vaikka loppuelämän ajan. Potilaan tulee pystyä huolehtimaan laitteeseen liittyvästä itsehoidosta. Apupumppuhoitoon liittyy myös jonkin verran riskejä tulehdusten ja veren hyytymisongelmien takia. Toistaiseksi apupumppuhoitoa käytettään pääsääntöisesti potilaan odottaessa sydämensiirtoa.

Muualla Terveyskylässä

Tietoa sydämen apupumpusta ja hoidosta sydämen apupumpun kanssa löydät Elinsiirtotalosta​.


 

You tube video: Apupumppu pelasti Ollin hengen (Sydänliitto)

Sydämensiirto on hoitomuoto pienelle osalle vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavista, joilla kaikki muu mahdollinen hoito on jo käytössä. 

Muualla Terveyskylässä

Kenelle sydänsiirto? Tutustu sydänsiirtoselvityksiin ja elämään sydänsiirron jälkeen.

​​

Sairaalahoito

Sydämen vajaatoiminnan kulkuun kuuluu usein tasaisten jaksojen ohella notkahduksia ja voinnin paraneminen voi edellyttää sairaalahoitoa.​

Sairaalassa vajaatoiminnan syytä sekä oireita hoidetaan muun muassa erilaisilla hengitystukihoidoilla ja lääkehoidoilla. Sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteesta riippuen hoito tapahtuu vuodeosastolla, sydänvalvonnassa tai teho-osastolla.​

Hengitystukihoidot

Hengitystukihoidoilla tarkoitetaan erilaisia laitteita, joiden avulla helpotetaan hengenahdistusta ja turvataan elimistön riittävä hapensaanti.

Nainen sairaalasängyssä happiviikset nenällä                  

Happea voidaan annostella happiviiksien ja happimaskien avulla sekä tehokkaammilla hengitystä tukevilla laitteilla, kuten suurivirtauksisella nenäkanyylihoidolla (SVNK) ja CPAP- ja NIV-hoidoilla. SVNK-hoidossa potilas hengittää suurella virtauksella lämmintä ja kosteaa happea nenäkanyylien kautta.

Suuren virtauksen tuottama painetuki tukee ja helpottaa hengitystä. CPAP- ja NIV-hoidossa potilaalle laitetaan kasvoille tiivis maski, jonka kautta annetaan paineella happea. Aluksi tiivis maski voi tuntua ahdistavalta, mutta hoitoon sopeutuu nopeasti ja painetuen avulla hengenahdistus alkaa helpottua. Hoitoa jatketaan kunnes hengenahdistus on selvästi väistynyt.

Lääkehoito

Alkuvaiheessa lääkehoito ja nestehoito toteutetaan pääsääntöisesti suonensisäisesti. Lääkehoidon avulla parannetaan sydämen pumppauskykyä, poistetaan ylimääräistä nestettä elimistöstä sekä lievitetään kipua ja ahdistusta.

Lääketiputus

Levosimendaani-lääkettä voidaan antaa sairaalassa suoneen annettavana tiputuksena vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Lääketiputusta voidaan käyttää sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheessa tai toisinaan jaksottaisena hoitona estämässä pahenemisvaiheita.​

Tarkkailu ja hoito

Sydämen vajaatoiminnan hoitoon kuuluu myös sydämen rytmin, verenpaineen ja hapetuksen seuranta ja hoito. Lisäksi tarkkaillaan virtsantuloa, turvotuksia ja painoa.

Sydänmonitori

Alkuvaiheessa on myös tärkeää rasituksen välttäminen vuodelevolla sekä hengenahdistuksen helpottaminen hyvän asentohoidon avulla.

Kurkiaura

Palliatiivinen hoito eli oireita lievittävä hoito

Silloin kun sydämen vajaatoiminta on edennyt pitkälle eikä hoidon tehostaminen ole enää mahdollista tai mielekästä, siirrytään palliatiiviseen hoitoon.

Hoidosta tulisi avoimesti keskustella yhdessä potilaan, lääkärin ja omaisten kanssa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Vajaatoimintapotilaalla palliatiiviseen hoitoon siirtyminen tarkoittaa hyvää oireiden mukaista hoitoa sekä tarpeettomien toimenpiteiden ja tutkimusten välttämistä. Mikäli potilaalla on rytmihäiriötahdistin, muutetaan useimmiten tahdistinsäätöjä siten, että perustahdistus jää ennalleen ja rytmihäiriötahdistusominaisuudet otetaan pois päältä.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa sydämen vajaatoiminnan palliatiivisesta hoidosta Sydänsairaudet (Palliatiivinen talo)


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  21.3.2019 7.48

Palliatiivinen hoito; tahdistimet; sydämen vajaatoiminta; hengityslaitteet