Sydämen vajaatoiminnan vaikeutuminen

Vaikean sydämen vajaatoiminnan aiheuttamia oireita ja riskejä voidaan vähentää erilaisilla laitehoidoilla. Vajaatoiminnan vaikeutuessa hoito voi edellyttää sairaalahoitoa.

​​​

Sydämen vajaatoiminnan laitehoidot

Laitehoitoon soveltuvalla potilaalle voidaan asentaa sydämen vajaatoimintatahdistin ja vaarallisten rytmihäiriöiden hoidoksi rytmihäiriötahdistin.

Lue lisää:

Tahdistinhoito (Sydänsairaudet)

Erittäin vaikeassa vajaatoiminnassa sydämen toimintaa voidaan tukea apupumpulla.

Lue lisää:

Apupumppu (Elinsiirtotalo)

Apupumppu pelasti Ollin hengen (Sydänliitto)

Sydänsiirto on hoitomuoto pienelle osalle vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavista, joilla kaikki muu mahdollinen hoito on jo käytössä.

Lue lisää:

Sydänsiirto (Elinsiirtotalo)

​​Sairaalahoito

Sydämen vajaatoimintaan kulkuun kuuluu usein tasaisten jaksojen ohella notkahduksia ja voinnin paraneminen voi edellyttää sairaalahoitoa.​

Sairaalassa vajaatoiminnan syytä sekä oireita hoidetaan muun muassa erilaisilla hengitystukihoidoilla ja lääkehoidoilla. Sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteesta riippuen hoito tapahtuu vuodeosastolla, sydänvalvonnassa tai teho-osastolla.​

Hengitystukihoidot

Hengitystukihoidoilla tarkoitetaan erilaisia laitteita, joiden avulla helpotetaan hengenahdistusta ja turvataan elimistön riittävä hapensaanti.

Happea voidaan annostella happiviiksien ja happimaskien avulla sekä tehokkaammilla hengitystä tukevilla laitteilla, kuten suurivirtauksisella nenäkanyylihoidolla (SVNK) ja CPAP- ja NIV-hoidoilla. SVNK-hoidossa potilas hengittää suurella virtauksella lämmintä ja kosteaa happea nenäkanyylien kautta.

Suuren virtauksen tuottama painetuki tukee ja helpottaa hengitystä. CPAP- ja NIV-hoidossa potilaalle laitetaan kasvoille tiivis maski, jonka kautta annetaan paineella happea. Aluksi tiivis maski voi tuntua ahdistavalta, mutta hoitoon sopeutuu nopeasti ja painetuen avulla hengenahdistus alkaa helpottua. Hoitoa jatketaan kunnes hengenahdistus on selvästi väistynyt.

Lääkehoito

Alkuvaiheessa lääkehoito ja nestehoito toteutetaan pääsääntöisesti suonensisäisesti. Lääkehoidon avulla parannetaan sydämen pumppauskykyä, poistetaan ylimääräistä nestettä elimistöstä sekä lievitetään kipua ja ahdistusta.

Levosimendaani-lääkettä voidaan antaa sairaalassa suoneen annettavana tiputuksena vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Lääketiputusta voidaan käyttää sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheessa tai toisinaan jaksottaisena hoitona estämässä pahenemisvaiheita.​

Tarkkailu ja hoito

Sydämen vajaatoiminnan hoitoon kuuluu myös sydämen rytmin, verenpaineen ja hapetuksen seuranta ja hoito. Lisäksi tarkkaillaan virtsantuloa, turvotuksia ja painoa.

Alkuvaiheessa on myös tärkeää rasituksen välttäminen vuodelevolla sekä hengenahdistuksen helpottaminen hyvän asentohoidon avulla.

Palliatiivinen hoito

Silloin kun sydämen vajaatoiminta on edennyt pitkälle eikä hoidon tehostaminen ole enää mahdollista tai mielekästä, siirrytään palliatiiviseen hoitoon.

Hoidosta tulisi avoimesti keskustella yhdessä potilaan, lääkärin ja omaisten kanssa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Vajaatoimintapotilaalla palliatiiviseen hoitoon siirtyminen tarkoittaa hyvää oireiden mukaista hoitoa sekä tarpeettomien toimenpiteiden ja tutkimusten välttämistä. Mikäli potilaalla on rytmihäiriötahdistin, muutetaan useimmiten tahdistinsäätöjä siten, että perustahdistus jää ennalleen ja rytmihäiriötahdistusominaisuudet otetaan pois päältä.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa sydämen vajaatoiminnan palliatiivisesta hoidosta ​ Sydänsairaudet (Palliatiivinen talo)


Edellinen sivuSeuraava osio​

 


Palliatiivinen hoito; tahdistimet; sydämen vajaatoiminta; hengityslaitteet

Päivitetty  29.10.2019