Lääkehoito

Sydämen vajaatoiminta on krooninen sairaus, jossa tarvitaan jatkuvaa lääkehoitoa. Jokaiselle sydämen vajaatoimintapotilaalle räätälöidään yksilöllinen lääkehoito.

​​​​​​​Sydänlääkkeitä

Lääkehoidon tavoitteena on helpottaa oireita ja vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä pidentää elinikää. Useimmiten lääkkeet aloitetaan pienin annoksin pyrkien kohti suurinta mahdollista annosta, jolloin lääkkeestä saa myös parhaan hyödyn.

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää muistaa ottaa lääkkeet säännöllisesti eikä lääkkeitä saa lopettaa ilman lääkärin määräystä. Lääkehoidon ongelmissa tai uusien oireiden ilmetessä kannattaa niistä keskustella varhaisessa vaiheessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Lisätietoa:

Hae tietoa lääkkeen kauppanimellä Lääkeoppaasta (Duodecim)

Lääkeaineryhmät​

ACE-estäjät sekä ATR-salpaajat

ACE-estäjät sekä ATR-salpaajat alentavat verenpainetta laajentamalla verisuonia ja keventävät sydämen työtä. Ne suojaavat sydänlihasta, verisuonia ja munuaisia.

Yleisimpiä haittavaikutuksia on huimaus, kuiva yskä (ACE-estäjillä) ja munuaistoiminnan häiriöt. Hoidon aloitukseen ja lääkkeen annoslisäyksen yhteydessä verenpaineen lasku on mahdollista alkuvaiheessa. Lääkkeen annosta nostetaan asteittain tavoiteannokseen, ellei haittavaikutuksia tule esille.

  • ACE-estäjän nimessä on -priili (esim. enalapriili, ramipriili)
  • ATR-salpaajan nimessä on -sartaani (esim. valsartaani, losartaani)

ATR-salpaajan ja neprilysiinin estäjän yhdistelmä on melko uusi ja lupaava lääke sydämen vajaatoiminnassa. Lääkettä voidaan käyttää ACE- estäjän tai ATR- salpaajan tilalla, jos on vielä sydämen vajaatoiminnan oireita vaikka vajaatoimintalääkitys on paras mahdollinen.

Lääkkeen yleisiä haittavaikutuksia ovat verenpaineen lasku ja veren kaliumpitoisuuden kohoaminen sekä munuaistoiminnan huononeminen.

  • ​Lääkkeen vaikuttavat aineet ovat valsartaani ja sakubitriili​
Nainen apteekin edessä

Beetasalpaajat

Beetasalpaajat hidastavat sydämen sykettä, vähentävät hengenahdistusta ja sydämen työmäärää. Niitä käytetään erityisesti sydäninfarktin jälkeen. Beetasalpaajilla on verenpainetta alentava vaikutus ja ne vähentävät erityisesti rytmihäiriöihin liittyviä vakavia sydäntapahtumia.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat huimaus ja väsymys varsinkin hoidon alkuvaiheessa, sekä päänsärky, raajojen paleleminen ja hidaslyöntisyys. Lääkkeen aloituksen tai annoslisäyksen yhteydessä saattaa tulla verenpaineen laskua ja vajaatoimintaoireiden vaikeutumista hetkellisesti.

On hyvä huomioida, että liikkuessa sydämen syke ei nouse samalla tavalla kuin ennen lääkitystä. Tämä tekee liikkumista turvallisempaa.

  • Beetasalpaajan nimessä on -loli (esim. metoprololi ja bisoprololi)​
Mies jakaa lääkkeitä dosettiin

Diureetit eli nesteenpoistajat

Diureetteja eli nesteenpoistolääkkeitä käytetään sydämen vajaatoiminnan hoidossa, kun elimistöön kertyy ylimääräistä nestettä, joka aiheuttaa turvotusta ja hengenahdistusta. Nesteenpoistolääkitys on nopein ja tehokkain tapa lievittää sydämen vajaatoiminnan oireita lisäämällä virtsaneritystä.

pic

Nesteenpoistolääkkeet kannattaa ottaa aamupainotteisesti, ettei virtsaamistarve häiritse yöunta. Lääkityksen haittavaikutuksia voivat olla

  • liiallinen nesteenpoisto eli kuivuminen (johtaa verenpaineen laskuun ja huimaukseen)
  • kaliumin ja natriumin menetys (johtaa aineenvaihdunnan häiriöihin)
  • kihti
  • verensokeriarvojen nousu

Hoitava lääkärisi tai sairaanhoitajasi voi ohjata sinua suurentamaan itse diureettiannostasi tilapäisesti, jos painosi nousee ja vajaatoiminnan oireet pahenevat. Annoksen omasäätö edellyttää säännöllistä painon seurantaa.

  • Nesteenpoistolääkkeen vaikuttava aine on esimerkiksi furosemidi tai hydroklooritiatsidi

Mineralokortikoidireseptorin salpaajat ovat kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä. Lääkkeillä on ennustetta parantava vaikutus ja ne parantavat suorituskykyä sekä vähentävät uusintasairaalahoitojaksoja.

Lääkkeiden yleisten haittavaikutusten, kohonneen veren kaliumpitoisuuden ja munuaisten toiminnan häiriön vaaran vuoksi, seurataan verikokeita säännöllisesti, erityisesti hoidon alussa.

  • Lääkkeen vaikuttava aine on spironolaktoni
Lääketabletit kämmenellä

Digoksiini

Digoksiinia voidaan käyttää sydämen vajaatoimintapotilaalla, jolla on eteisvärinä, sykkeen hidastamiseen, jos beetasalpaajalla ei saada sykettä riittävästi jarrutettua. Lääkkeen turvallisuudesta huolehditaan seuraamalla verikokeella digoksiinin pitoisuutta.

Veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet​​

Sydämen vajaatoiminta lisää veren hyytymistaipumusta. Hyytymisriskin aiheuttaa sydämen lokeroiden laajeneminen, supistumiskyvyn heikkeneminen sekä mahdolliset rytmihäiriöt.

Veren hyytymistä ehkäisevän lääkehoidon tarve arvioidaan yksilöllisten riskien perustella, jossa huomioidaan perussairaudet, sydämen supistumiskyky sekä aiemmat tukosoireet.

Vältettävät lääkkeet​​

Tulehduskipulääkkeet

Erilaiset tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisten toimintaa ja kerryttävät nestettä elimistöön. Ne myös heikentävät useimpien verenpainelääkkeiden tehoa.

Turvallisempia vaihtoehtoja itsehoitolääkkeistä sydämen vajaatoiminnan kannalta ovat parasetamoli valmisteet kuten Paratabs ja Panadol. Tarvittaessa keskustele oman lääkärisi kanssa sydänturvallisista reseptillä saatavista särkylääkkeistä.

Luontaistuotteet

Luontaistuotteiden käytöstä tulee aina neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Ne saattavat voimistaa käytettävien lääkkeiden tehoa tai poistaa lääkkeen hyödyllisen vaikutuksen lähes kokonaan. Luontaistuotevalmisteet voivat olla myös lääkkeenomaisia valmisteita, joilla voi olla haittavaikutuksi​a.​

pic

​Kysymyksiä lääkehoitoon liittyen

Painonnousu

Painoni on noussut neljän päivän aikana 75.1 kg -> 77.0 kg ja henkeä ahdistaa herkästi rappuja kulkiessa. Furosemidi-annos on ollut 40 mg 1 tabletti aamulla. Mitä teen?​​​

Vastaus: Usein nopea painon nousu kertoo nesteen kerääntymisestä elimistöön. On tärkeää, että saat ohjeet nesteenpoistolääkityksen annosteluun liittyvistä ohjeista omahoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Toimi ohjeiden mukaan. Jos näistä toimista huolimatta oireet pahenevat tai jatkuvat viiden päivän kuluttua, ole yhteydessä omaan sairaanhoitajaan/lääkäriin.​​

Huimaava olo

Minulla on aamupäivällä noin 2 tunnin kuluttua lääkkeiden oton jälkeen huimaavaa ja huonoa oloa. Voiko se liittyä lääkkeisiini?

Vastaus: Pyri mittaamaan verenpaine huimaavan olon aikana. Mikäli se on matala, neuvottele hoitavan lääkärin tai vajaatoimintahoitajan kanssa siitä pitääkö lääkkeiden annostelurytmiä muuttaa.​


Edellinen sivuSeuraava sivu