Hoito

​​​​​​​​​​Sydämen vajaatoiminnan hoitoon vaikuttaa taustalla oleva sydänsairaus, sydämen vasemman kammion supistumiskyky sekä oireiden vaikeusaste.

Hoidossa pyritään ensin vaikuttamaan sen perussyyhyn. Vajaatoiminnan tavallisin aiheuttaja, kohonnut verenpaine, hoidetaan tehokkaasti. Sepelvaltimotautia hoidetaan lääkkeillä ja joskus pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Vaikea läppävika voidaan korjata leikkau​ksella. Pyri omalla to​iminnallasi edistämään kaikkien sairauksien hoitotasapainoa.

Omahoidolla on ratkaiseva merkitys sairauden etenemisen sekä elämänlaadun kannalta. ​Säännöllisen ja oireen mukaisen lääkehoidon lisäksi on tarjolla laitehoitoja, jotka​ parantavat sydämen vajaatoimintaa sairastavan elämänlaatua ja ennustetta.​

pic ​Taustasaira​uksien ​hoito

Hoidossa pyritään vaikuttamaan vajaatoimintaa aiheuttavaan syyn hoitoon. Myös muiden sairauksien hyvä hoito on tärkeää.

pic Lääkehoito

Lääkeh​oito toteutetaan yksilöllisesti vajaatoiminnan syyt ja vaikeuasaste huomioiden.

pic Sydämen vajaatoiminnan vaikeutuminen

Vaikean vajaatoiminnan hoito voi edellyttää sairaalahoitoa. Toisinaan tahdistinhoidolla voidaan helpottaa oireita​.​

Päivitetty  29.10.2019

sydämen vajaatoiminta; lääkehoito; hoito