Yleistä läppävioista

Sydämessä on neljä sydänläppää, kaksi kummassakin puoliskossa. Kaksi läppää sijaitsee eteisten ja kammioiden välissä (mitraali- ja trikuspidaaliläpät) ja kaksi läppää sijaitsee kammioiden ja suurten valtimoiden välissä (aortta- ja pulmonaaliläpät). Läppien tehtävänä on estää venttiilien tavoin veren takaisinvirtaus lokeroiden välillä.

Sydämen rakenne: eteiset, kammiot ja läpät

Sydämessä on neljä sydänläppää, kaksi kummassakin puoliskossa. Eteisten ja kammioiden välissä:

  • mitraali- eli hiippaläppä sydämen vasemmalla puolella
  • trikuspidaalieli kolmiliuskaläppä sydämen oikealla puolella

Kammioiden ja suurten valtimoiden välissä:

  • aorttaläppä sydämen vasemmalla puolella
  • pulmonaali- eli keuhkovaltimoläppä sydämen oikealla puolella

Läpissä voi olla synnynnäisiä rakennevikoja, mutta aikuisilla on yleisemmin kyse hankitusta sairaudesta, joka johtaa läpän ahtautumiseen tai vuotoon tai näiden yhdistelmään.

Lievät läppäviat eivät haittaa sydämen pumppaustoimintaa eivätkä aiheuta oireita. Vaikeat läppävian oireita ovat:

  • sydämen pumppauskyky aleneminen
  • fyysisen suorituskyvyn lasku
  • hengenahdistus rasituksessa
  • rytmihäiriöt

Oireet voivat lopulta johtaa sydämen vajaatoimintaan. Läppävikojen tunnistamisessa lääkärin tekemällä kliinisellä tutkimuksella - erityisesti sydämen kuuntelulla eli auskultaatiolla - on keskeinen rooli.

Sydämen ultraäänitutkimuksella pystytään diagnosoimaan kaikki läppäsairaudet, määrittämään niiden vaikeusaste ja tekemään päätelmiä hoidon tarpeesta ja mahdollisuuksista.

Sydämen katetrisaatios​sa sydämen eri lokeroiden ja suurten valtimoiden paineolosuhteita ja sydämen pumppaustoiminnan tehokkuutta mitataan valtimo- ja laskimotietä pitkin viedyillä ohuilla katetreilla. Se on nykyisin tarpeen aiempaa harvemmin läppävikojen diagnostiikassa.

Lievät läppäsairaudet eivät vaadi hoitoa. Vaikeammat läppäsairaudet voivat aiheuttaa haittaavan oireiston tai heikentää merkittävästi sydänlihaksen supistumiskykyä. Hoitona on sydänleikkaus, jossa ahdas läppä yleensä korvataan tekoläpällä ja vuotava läppä joko muotoillaan ja korjataan pitäväksi tai korvataan sekin tekoläpällä. Poikkeustapauksissa läppäsairauksia voidaan hoitaa myös katetritoimenpiteillä.

Sydämen läppävioista muualla:

Seuraava sivu

 

Päivitetty  3.6.2020