Sydämen läppäviat

Sydän on jaettu kahteen puoliskoon, oikeaan ja vasempaan. Sydämen vasen puoli pumppaa verta koko kehoomme ja sydämen oikea puoli pumppaa veren keuhkoihin, ns. pieneen verenkiertoon.

Sydämessä on neljä sydänläppää, kaksi kummassakin puoliskossa. Kaksi läppää sijaitsee eteisten ja kammioiden välissä (mitraali- ja trikuspidaaliläpät) ja kaksi läppää sijaitsee kammioiden ja suurten valtimoiden välissä (aortta- ja pulmonaaliläpät). Läppien tehtävänä on estää venttiilien tavoin veren takaisinvirtaus lokeroiden välillä.

Läpissä voi olla synnynnäisiä rakennevikoja, mutta aikuisiässä on paljon yleisemmin kyse hankitusta sairaudesta, joka johtaa läpän ahtautumiseen tai vuotoon tai näiden yhdistelmään.

Lievät läppäviat eivät haittaa sydämen pumppaustoimintaa eivätkä aiheuta oireita. Vaikeat läppäviat heikentävät sydämen pumppauskykyä ja johtavat fyysisen suorituskyvyn heikentymiseen, hengenahdistukseen rasituksessa, rytmihäiriöihin ja lopulta sydämen vajaatoimintaan. Läppävikojen tunnistamisessa lääkärin tekemällä kliinisellä tutkimuksella - erityisesti sydämen kuuntelulla eli auskultaatiolla - on keskeinen rooli.

Sydämen ultraäänitutkimuksella pystytään diagnosoimaan kaikki läppäsairaudet, määrittämään niiden vaikeusaste ja tekemään päätelmiä hoidon tarpeesta ja mahdollisuuksista.

Sydämen katetrisaatiossa sydämen eri lokeroiden ja suurten valtimoiden paineolosuhteita ja sydämen pumppaustoiminnan tehokkuutta mitataan valtimo- ja laskimotietä pitkin viedyillä ohuilla katetreilla. Se on nykyisin tarpeen aiempaa harvemmin läppävikojen diagnostiikassa.

Lievät läppäsairaudet eivät vaadi hoitoa. Vaikeammat läppäsairaudet voivat aiheuttaa haittaavan oireiston tai heikentää merkittävästi sydänlihaksen supistumiskykyä.

Tällöin hoitona on sydänleikkaus, jossa ahdas läppä yleensä korvataan tekoläpällä ja vuotava läppä joko muotoillaan ja korjataan pitäväksi tai korvataan sekin tekoläpällä. Poikkeustapauksissa läppäsairauksia voidaan hoitaa myös katetritoimenpiteillä


pic Aorttaläpän ahtauma

Aorttaläpän kalkkeutuminen on hyvin yleistä iäkkäillä. Kalkkeutumisen aiheuttama ahtauma eli stenoosi on usein lieväasteinen eikä vaadi hoitoa.

pic Aorttaläpän vuoto

Aorttaläpän vuodossa läppä ei sulkeudu pitävästi vaan osa vasemman kammion aorttaan pumppaamasta verestä virtaa sydämen lepovaiheen (diastole) aikana takaisin kammioon, joka ylikuormittuu ja laajenee kasvaneesta työstä.

pic Mitraaliläpän ahtauma

Ahtautunut mitraaliläppä vaikeuttaa veren virtausta vasemmasta eteisestä vasempaan kammioon ja johtaa keuhkojen verentungokseen ja keuhkoverenpaineen nousuun.

pic Mitraaliläpän vuoto

Mitraali- eli hiippaläpän vuotoon johtavat eri syyt, joiden takia läppä sulkeutuu huonosti ja verta virtaa takaisin kammiosta vasempaan eteiseen. Oireina voi olla muun muassa hengenahdistusta ja suorituskyvyn heikkeneminen.

pic Trikuspidaaliläpän ahtauma tai vuoto

Trikuspidaali- eli kolmiliuskaläpän ahtauma voi olla seurausta reumaattisesta sairaudesta. Vuoto voi johtua sydämen vasemman puolen pumppausta vaikeuttavasta sairaudesta.

pic Pulmonaaliläpän viat

Pulmonaali- eli keuhkovaltimoläpän ongelmat liittyvät usein suurempiin sydämen synnynnäisiin sairauksiin.