Usein kysytyt kysymykset

Tähän on koottu kysymyksiä, jotka usein askarruttavat sepelvaltimotautiin sairastunutta.

 

Miten stressi vaikuttaa sydämeen ja verenpaineeseen?

Stressi aiheuttaa elimistön hormonitoiminnan, elimistön vireystilaa säätelevän autonomisen hermoston ja aineenvaihdunnan muutoksia, jotka ovat sydämelle ja verenkiertoelimistölle haitallisia.

Jatkuva psyykkinen stressi voi nostaa verenpainetta. Stressaavassa elämäntilanteessa elintottumukset voivat muuttua huonommiksi esimerkiksi ruokavalion ja tupakoinnin suhteen. Toisaalta psyykkinen stressi voi aiheuttaa rintakipuja, jotka eivät johdu sydänsairaudesta.

Milloin kättä voi käyttää pallolaajennuksen jälkeen? Milloin voi aloittaa liikunnan?

Tutkimuspäivänä kättä pidetään kantositeessä nukkumaanmenoon asti, ja kädessä olevaa puristussidettä pidetään seuraavaan aamuun. Sen jälkeen kättä voi käyttää arkiaskareissa.

Ponnistelua, repiviä liikkeitä (esim. raskaiden esineiden nostelu, raskas ruumiillinen työ) ja liikuntaa (esim. kuntosali, juoksu) tulee välttää viikon ajan.

Voiko sydäninfarkti uusiutua?

Kyllä voi, mutta uusiutumisriskiin voidaan vaikuttaa. Sepelvaltimotauti on pitkäaikaissairaus, jota toimenpiteet eivät paranna. Toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää oireita ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa.

Lääkehoito ja sydänystävälliset elämäntavat ovat keskeisiä sydäninfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.

Vaikuttaako sydäninfarktin sairastaminen hammaslääkärissä käyntiin?

Sydäninfarktin jälkeen käytetään yleensä kahta veren hyytymistä estävää lääkitystä määräaikaisesti (1–12 kuukautta) ja pitkäaikaisesti yhtä lääkettä. Hammaslääkärille tulee kertoa lääkkeiden käytöstä (mm. tikagrelori (Brilique®), klopidogreeli (Plavix®, Clopidogrel®), prasugreeli (Efient®) tai aspiriini (Primaspan®).

Mikäli hammaslääkärissä suunnitellaan tehtäväksi verenvuotoa aiheuttava toimenpide kuten juurihoito tai hampaan poisto, on suositeltavaa ajoittaa toimenpide tehtäväksi vasta kun toinen näistä verta ohentavista lääkkeistä on suunnitelman mukaisesti lopetettu.

Miten sydänlääkitystä tulisi seurata ja tarkistaa?

Sepelvaltimotauti on pitkäaikaissairaus ja lääkitystä pitää käyttää pysyvästi. Tavallisesti ensimmäinen seurantakäynti järjestetään 1–3 kuukauden kuluttua sydäninfarkin jälkeen ja tämän jälkeen vähintään vuosittain, jolloin tarkistetaan vointi, verenpainetaso, keskustellaan elintottumuksista ja tehdään peruslaboratoriotutkimukset.

Minulla todettiin sydäninfarkti/sepelvaltimotauti ja aloitettiin tähän kohdistettu lääkehoito.
Nyt on ollut epämääräistä huonoa oloa ja olen ollut myös väsynyt. Mitä teen?

Oireet voivat johtua sepelvaltimotaudin hoitoon tarkoitetusta beetasalpaajalääkityksestä. Beetasalpaaja voi aiheuttaa jaksamattomuutta, laskea sydämen syketiheyttä ja verenpainetta. Tällaisessa tilanteessa kannattaa käydä lääkärin vastaanotolla.

Tarvitseeko todella käyttää kolesterolilääkettä vaikka aikaisemmat kolesteroliarvoni ovat
olleet hyvät.

Kolesterolilääkkeillä (statiineilla) on suotuisa vaikutus sepelvaltimotaudin kulkuun riippumatta kolesteroliarvojen lähtötasosta. Näiden lääkkeiden käytön tavoitteena on vähentää uusien sepelvaltimoahtaumien syntyä ja toisaalta pysäyttää jo olemassa olevien ahtaumien vaikeutuminen.

Sydäninfarktin tavallisena syynä on sepelvaltimon seinämän sisäpinnan rikkoontuminen kolesterolia sisältävän plakin alueella ja tähän kehittyvä verisuonitukos. Kolesterolilääkkeellä voidaan vähentää tällaisen seinämävaurion riskiä. Sepelvaltimotautipotilaan kolesterolin tavoitetaso on alhaisempi kuin yleinen tavoitetaso terveellä henkilöllä.

Mistä saan B-todistuksen?
Pitääkö ensimmäiset lääkkeet ostaa ilman erityiskorvautta?

Teitä sairaalassa hoitanut lääkäri laatii B-todistuksen, joka postitetaan teille ja teidän tulee toimittaa todistus Kelaan. Toisinaan B-todistus toimitetaan sairaalasta suoraan Kelaan, tällöin teille kerrotaan asiasta erikseen. Säästäkää kuitit, kun haette apteekista ensimmäisen kerran sydänlääkkeenne. Voitte hakea korvausta takautuvasti kuitteja vastaan, kun B-todistus on toimitettu Kelaan.

Saatte lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Sairaalasta pääsyn jälkeen verenpainearvoni
ovat olleet matalat? Pitäisikö olla huolissaan?

Jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen laskuun. Mikäli teillä ei ole oireita, kuten huimausta, silmissä sumentumista, ei teidän tarvitse olla huolissanne.

Onko sydäninfarktin jälkeen kiellettyä autolla-ajo?

Ajokielto ja sen pituus riippuu siitä kuinka vaikea sydäninfarkti on ollut. Tavallisimmin ajokielto kestää joitakin viikkoja. Sydänlihasvaurio infarktiin liittyen voi vielä toipumisvaiheessa aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kykyyn kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti.

Hoitava lääkärinne kertoo teille mahdollisesta ajokiellosta ennen sairaalasta kotiutumista. Ammattiautoilijan paluu työelämään arvioidaan rasituskokeen ja lääkärintarkastuksen perusteella.

Missä lääkemääräykset uusitaan?

Yleensä sydäninfarktin jatkohoito ja sepelvaltimotaudin muu jatkohoito toteutuu perusterveydenhuollossa (terveyskeskus, työterveyshuolto, yksityinen lääkäriasema), missä myös lääkemääräykset uusitaan.


Edellinen sivu

 



 

HUS logoTAYS lohoOYS logoKYS logoTYKS logo