Hoito

Sepelvaltimotaudin hoidon perusta on hyvä riskitekijöiden hoito, terveet elämäntavat ja lääkehoito.

​Kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli ja diabetes ovat lääkkeillä hoidettavia riskitekijöitä. Tehokas kohonneen verenpaineen hoito, veren kolesterolipitoisuutta alentava lääkehoito ja hyvä sokeritaudin lääkehoito hidastavat sepelvaltimotaudin etenemistä ja lisäävät potilaan elinvuosia. Veren hyytymistaipumusta ehkäistään lisäksi pienellä annoksella asetyylisalisyylihappoa.

Jos rintakipu rajoittaa elämää, on aiheellista hakeutua kardiologin tilannearvioon. Tarvittaessa tehdään varjoainekuvaus, jonka perusteella päätetään jatkohoito. Pallolaajennusta tai ohitusleikkausta tarvitaan, jos oireet ovat lääkehoidosta huolimatta hankalia. Näitä kajoavia toimenpiteitä tarvitaan myös vähäoireisilla potilailla, jos kriittisiä ahtaumia todetaan sepelvaltimoiden tyviosissa.

Hoitomuodon valinta perustuu ahtaumien sijaintiin, lukumäärään ja vaikeusasteeseen. Myös liitännäissairaudet vaikuttavat, päädytäänkö ohitusleikkaukseen vai pallolaajennukseen. Ennustetta parantavaa lääkitystä tarvitaan aina myös toimenpiteiden jälkeen.

Toimenpidehoitojen jälkeen jääviä rintakipuoireita hoidetaan nopeasti vaikuttavilla nitrovalmisteilla, joita on olemassa tabletteina tai suihkeena. Näitä potilas voi itse annostella tarpeen mukaan. Nitrovalmisteilla oireet saadaan vakaassa sepelvaltimotaudissa nopeasti helpottumaan ja poistumaan.

Jos nitrovalmisteen käyttö tai oireet lisääntyvät on hakeuduttava lääkärin vastaanotolle.

Muualla Terveyskylässä

Terveyskylän Kuntoutumistalosta ja Painonhallintatalosta löydät lisää tietoa ja neuvoja terveellisistä elämäntavoista.

Kuntoutumistalosta löydät myös oppaan: Liikunta sydäninfarktista kuntoutumisen tukena.​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


HUS logoTAYS lohoOYS logoKYS logoTYKS logo