Kliniskt belastningsprov

Med belastnings-EKG eller belastningsprov utreds eventuella rytmrubbningar och/eller syrebrist i hjärtat på grund av kranskärlssjukdom.

Vid belastnings-EKG får patienten cykla på en anordning som i princip är som en motionscykel och vars motstånd kan justeras stegvis. Läkaren och skötaren är närvarande under hela undersökningen.

Den enhet som utför undersökningen ger närmare anvisningar om ankomsten till och förberedelserna inför undersökningen.

​Under undersökningen
  • mäts pulsen och blodtrycket
  • observeras eventuella förändringar i hjärtfilmen (EKG), såsom förändringar orsakade av syrebrist på grund av kranskärlsförträngning och eventuella rytmrubbningar
  • observeras också förändringar i blodtrycket och pulsen
  • auskulteras hjärtat och lungorna för att bedöma belastningen på blodcirkulationen
  • kan också invaliditetsgraden vid andra hjärtsjukdomar bedömas
  • utreds prestationsförmågan.
I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom; belastningsprov; Hjärthuset; hjärta; kranskärlssjukdom; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  16.7.2020