Insättning av pacemaker

Största delen av pacemakeroperationerna görs inom dagkirurgin. Risken för komplikationer är låg vid en pacemakeroperation och patienten återhämtar sig vanligtvis snabbt från ingreppet.

Möjliga komplikationer i samband med pacemakeroperationen är till exempel en infektion i operationssåret och blödning i pacemakerfickan. Andra mer sällsynta komplikationer kan vara lungkollaps, blodutgjutning i vävnader eller att en pacemakerelektrod lossnar. En mycket sällsynt komplikation är ett hål i hjärtmuskeln på grund av pacemakerelektroden.

I samband med pacemakeroperationen pausas vanligtvis patientens antikoagulationsbehandling för 0–2 dygn. Patienten sjukskrivs för 1–2 veckor på grund av pacemakerfickan och operationssåret.

Hur går det till vid insättning av pacemaker?

Pacemakern inopereras under lokalbedövning och patienten ges smärtstillande läkemedel efter behov. Pacemakern placeras i bröstkorgens främre del under nyckelbenet via ett litet snitt i huden. Elektroderna förs via venerna till höger förmak och kammare under röntgengenomlysning.

Vanligtvis leds den impuls som behövs för stimuleringen till hjärtat via pacemakerelektroderna. I vissa fall kan en del patienter få en elektrodfri pacemaker för kammarstimulering som implanteras i hjärtat. Denna förs in i hjärtat via lårbensvenen och fästs på väggen i den högra kammaren.

Pacemakerns inställningar görs i allmänhet direkt i samband med insättningen och patienten skrivs ut samma dag eller följande dag.

Pacemakerns strömkälla håller 5–15 år beroende på pacemakermodellen och stimuleringen. Innan strömkällan laddar ur byter man ut pacemakergeneratorn. Detta ingrepp är mindre än själva pacemakeroperationen, eftersom intakta elektroder inte byts ut, utan den nya pacemakerdosan ansluts till de gamla elektroderna.

Vård av pacemakersåret

Operationssåret sys antingen med suturer som smälter av sig själva eller suturer som ska sitta kvar i tio dagar. De sistnämnda tas vanligtvis bort på hälsovårdscentralen.

  • Tre dagar efter operationen och de följande två veckorna kan såret duschas lätt dagligen.
  • Klappa dig torr med en ren handduk, såret får inte gnuggas.
  • Undvik bastubad och simning i två veckor.
  • Observera såret och huden runt såret dagligen.
  • Vid rodnad, värmekänsla eller sekret från såret eller färgförändringar på huden ska du omedelbart kontakta sjukhuset som utförde pacemakeroperationen.

kardiologi; Hjärthuset; pacemaker; hjärta; puls; hjärtfrekvens; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  20.4.2021