Stödet från anhöriga i återhämtningen efter en hjärtoperation

De närståendes stöd och hjälp underlättar återhämtningen även om man klarar av lätta vardagssysslor hemma på egen hand.

För en äldre eller ensamboende patient ska man i slutet av vårdperioden överväga en eventuell rehabiliteringsplats för tiden innan patienten klarar sig självständigt hemma.

Ofta påverkas patientens hela närmaste krets av hjärtoperationen. Man förbereder sig tillsammans på ingreppet och konvalescenstiden. De anhörigas stöd och empati är viktigt för konvalescenten. Redan före operationen kan patienten tillsammans med sina närstående fundera på vilken typ av stöd och hjälp patienten upplever att han eller hon kommer att behöva efter utskrivningen.

Ibland blir det lättare att klara av konvalescenstiden om man kan dela erfarenheter med någon som gått igenom samma sak. Läs mer i Kamrathuset.


 

Kyllä

Uppdaterad  17.7.2020