Läkemedelsbehandling och smärtbehandling efter en hjärtoperation

Syftet med läkemedelsbehandlingen efter hjärtoperationen är att stöda hjärtats pumpkraft och bevara operationens goda resultat så länge som möjligt. Läkemedelsbehandlingen planeras individuellt.

​Efter en klaffoperation inleds alltid behandling med koagulationshämmande läkemedel, numera med Marevan. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att i någon mån hämma blodkoagulationen och förhindra att koagel uppstår och fäster vid klaffstrukturen. Läkemedelsbehandlingens effekt följs upp med laboratorieprover och doseringen bestäms utifrån dessa.

Om patienten har fått en biologisk klaffprotes eller genomgått en rekonstruktion på grund av klaffläckage tas Marevan som en kur fram till slutkontrollen efter operationen, det vill säga ungefär 3–4 månader. Efter insättning av en mekanisk klaffprotes tas Marevan livet ut.

Smärtbehandling

Effektiv smärtbehandling är en viktig del av återhämtningen. Efter en hjärtoperation kan man känna smärta på bröstbenet, men också på andra ställen i bröstkorgen, till exempel på ryggsidan mellan skulderbladen. Trots såret i bröstkorgen måste patienten kunna andas effektivt och utan smärta.

I smärtbehandlingen används till exempel paracetamol och/eller andra smärtstillande läkemedel som lämpar sig för hjärtpatienter, såsom tramadol. Behovet av smärtlindring är individuellt och en del patienter kan behöva smärtstillande läkemedel flera veckor efter operationen.

Smärtbehandlingen är adekvat när man klarar av små vardagssysslor hemma och kan andas utan smärta. En bra smärtbehandling förbättrar också nattsömnens kvalitet under konvalescenstiden.

I smärtbehandling kan även icke-farmakologiska behandlingsformer användas, till exempel avslappning och lägesbehandling. Läs mer om olika behandlingsalternativ för smärta i Smärtkontrollhuset.

läkemedelsbehandling; behandling; hjärtkirurgi; smärta; hjärta; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  17.7.2020