Återhämtning efter en hjärtoperation

Återhämtningen efter en hjärtoperation är individuell och tar flera veckor, till och med månader. Patienten kan främja återhämtningen på många sätt med sin egen aktivitet.

​En hjärtoperation är ett ingrepp som syftar till att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Återhämtningen efter operationen är individuell och tar veckor, till och med månader. På återhämtningen inverkar bland annat patientens ålder, kondition och tillstånd före operationen. Den egna aktiviteten under konvalescenstiden är mycket viktig.

Efter operationen klarar man självständigt av den dagliga livsföringen hemma, till exempel att tvätta sig, klä på sig och ta hand om såret, samt lätta hushållsarbeten. Konditionsträningen med korta promenader kan inledas omgående. Före utskrivningen ger fysioterapeuten information om sådant som ska beaktas i motionen och rehabiliteringen och går igenom vilka begränsningar som gäller under konvalescenstiden.

I början av återhämtningen är det operationssåret, som hos de flesta patienter sitter mitt på bröstbenet, som mest påverkar hur man mår. Det tar cirka två månader för bröstbenet att läka. Ryckiga rörelser i överkroppen, plötsliga ansträngningar samt att lyfta och bära tunga laster ska undvikas under tiden då benet läker. Huden runt såret läker på 2–3 veckor. Därefter kan man bada bastu. När patienten skrivs ut får han eller hon en sårvårdsanvisning med sig från avdelningen.

I samband med vissa operationer sitter såret på sidan av kroppen. I dessa fall ska man undvika rörelser som orsakar smärta, men konvalescenstiden är kortare, ungefär 6–8 veckor.

Anvisningarna för konvalescenstiden kan variera beroende på vid vilken vårdenhet hjärtoperationen gjordes. Alla patienter får ändå med sig vård- och rehabiliteringsanvisningar när de skrivs ut.

läkemedelsbehandling; hjärtkirurgi; sår; rehabilitering; hjärta; återhämtning; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  17.7.2020