Information om kammarextraslag eller kammartakykardi i ett strukturellt friskt hjärta

Kammarextraslag och kammartakykardi i ett friskt hjärta är godartade och inte associerade med en risk för plötslig död.

​Vid kammartakykardi och kammarextraslag i ett friskt hjärta behandlas vanligtvis den övre delen av höger kammare. Vid kammarextraslag och kammartakykardi i ett strukturellt friskt hjärta producerar någon plats i kammarskiljeväggen extra elektrisk stimulering vilket leder till att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare än normalt. Kammarextraslagen och kammartakykardi uppkommer inom ett litet område i hjärtväggen och hjärtat är annars helt friskt.

Ett enstaka kammarextraslag känns till exempel som ”slintning” eller att ett ”slag faller bort”. Om man har ett stort antal extra slag kan pulsen kännas oregelbunden. Vid kammartakykardi är pulsen snabbare än en normal puls vilket medför ofta hjärtklappning eller yrsel.

Utgångspunkten för kammarextraslag och kammartakykardi i ett friskt hjärta kan lokaliseras preliminärt utgående från EKG som har tagits under rytmrubbningen. Utgångspunkten för kammarextraslag och kammartakykardi i ett friskt hjärta är oftast i den övre delen av höger kammare. Dessa behandlas för att de är besvärande och stör det dagliga livet.

Hjärthuset; kardiologi; kammartakykardi; hjärta; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021