Information om förmaksfladder

Förmaksfladder kan orsaka hjärtklappning, svaghet och trötthet.

​Vid förmaksfladder kretsar den elektriska stimuleringen i en regelbunden rutt i förkamrarna med cirka 240-300 varv i minuten och detta får förmaken att röra sig på ett fladdrande sätt. Förmaksfladdrets elektriska stimulering kommer i kamrarna vid vartannat, vart tredje eller vart fjärde varv. Därför är sammandragningsfrekvensen (pulsen) i kamrarna 120-150/min, 80-100/min eller 60-75/min vid förmaksfladder.

Faktorer som påverkar storleken av hjärtats förmak (hjärtsjukdomar, uthållighetsidrotter) ökar sannolikheten för förmaksfladder. Ofta har patienterna även förmaksflimmer. Den vanligaste formen av förmaksfladder är så kallat typiskt förmaksfladder då den elektriska stimuleringen kretsar i höger förmak. Förmaksfladder konstateras med EKG.

I extremfall (kraftig ansträngning, vissa läkemedel) kan pulshastigheten vara 300/min vilket kan vara farligt. Om förmaksfladdret pågår under flera månader och pulshastigheten är kontinuerligt över 110/min kan hjärtsvikt (s.k. takykardiomyopati) utvecklas. Symtomfritt förmaksfladder ökar på samma sätt som förmaksflimmer risken för slaganfall (stroke).

Hjärthuset; kateterablation; förmaksfladder

Kyllä

Uppdaterad  4.3.2021