Information om kammartakykardi vid hjärtsjukdomar

Kammartakykardi är en plötsligt uppkommande rytmrubbning med snabb hjärtfrekvens.

​Kammartakykardi är en plötsligt uppkommande rytmrubbning med snabb hjärtfrekvens som har sin början i höger eller vänster kammare.

Orsaken till kammartakykardi i samband med hjärtsjukdomar är vanligtvis en tidigare hjärtinfarkt. Andra orsaker är bland annat:

  • hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)
  • inflammatoriska hjärtsjukdomar (till exempel hjärtsarkoidos)
  • Hjärtmuskelinflammation (myokardit)
  • klaffsjukdomar
  • inlagringssjukdomar

Rytmrubbningen grundar sig vanligtvis på ärrbildning som orsakats av hjärtsjukdom och som kan finnas inom ett omfattande område i hjärtmuskeln. Vid kammartakykardi är pulsen snabbare än en normal puls vilket ofta orsakar hjärtklappning, medvetslöshet och till och med hjärtstopp.

Utgångspunkten för kammartakykardi kan lokaliseras preliminärt utgående från EKG som tagits under rytmrubbningen.

Effekten av kamma​rtakykardi

Kammartakykardier i samband med hjärtsjukdomar är ofta farliga och associerade med risk för plötslig död. Den viktigaste behandlingsformen för att förhindra plötslig död är en implanterbar defibrillator (ICD).

Med kateterablation avses ett ingrepp där den elektriska störningen i hjärtväggen som orsakar rytmrubbningen avlägsnas. Ablationskatetern förs via blodkärlet in i hjärtat till stället som orsakar rytmrubbningen och till den riktas elström med radiofrekvens som förhindrar takykardin. Vid kammartakykardi som orsakas av hjärtsjukdom är behandlingsområdet omfattande och omfattar nästan hela ärrområdet.

komplikationer; takykardi; katetrar; hjärtsjukdomar; hjärta; rytmrubbning

Kyllä

Uppdaterad  4.3.2021