Behandling av kammartakykardi i samband med hjärtsjukdomar