Mitralisstenos

Mitralisstenos eller förträngning av mitralisklaffen försvårar blodflödet från vänster förmak till vänster kammare, vilket leder till blodöverfyllnad i lungorna och högt blodtryck i lungartärerna.

​Mitralisstenos eller förträngning av mitralisklaffen är numera en relativt sällsynt klaffsjukdom. Det vanligaste symtomet är andnöd vid ansträngning, men även rytmrubbningar som uppstår i förmaket (förmaksflimmer) är vanliga.

Mitralisstenos och dess svårighetsgrad kan lätt identifieras vid ultraljudsundersökning av hjärtat.

En erfaren kardiolog upptäcker klaffelet och kan fastställa dess svårighetsgrad även genom att lyssna med stetoskop.

Mitralisstenos kan behandlas med ballongvidgning om klaffen inte är förkalkad. Om ballongvidgning av klaffen inte lämpar sig som behandling övervägs klaffoperation som alternativ.

Uppdaterad  14.7.2020

Kyllä