Information om hjärtsvikt

​​​​​​​​​​​​​Hjärtsvikt är inte en självständig sjukdom utan ett syndrom.

Hjärtsvikt orsakar symtom, såsom andnöd och nedsatt prestationsförmåga. Sjukdomen utvecklas smygande och kan beroende på svårighetsgraden påverka livskvaliteten och de dagliga sysslorna hos den som insjuknat.

Hjärtsvikt är sällsynt hos personer under 50 år, men blir snabbt vanligare ju äldre man blir. Av sextioåringarna är förekomsten 1–2 på 100 personer, men bland personer över 70 år lider redan var tionde av hjärtsvikt.

Uppdaterad  3.7.2020

Kyllä