Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som kräver kontinuerlig läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandlingen planeras individuellt för varje hjärtsviktspatient.

​​​Målet med läkemedelsbehandlingen är att lindra symtomen, minska behovet av sjukhusvård och att förlänga livet. Oftast inleds läkemedelsbehandlingen med låga doser med målet att uppnå den största möjliga dosen, varvid läkemedlet också ger den bästa effekten.​

Om hjärtats träningskapacitet (EF= ejektionsfraktion) är minskad bör man använda fyra grupper av läkemedel (ACE-hämmare eller ARNI, betablockerare, mineralokortikoidantagonist och SGLT2-hämmare).

För att läkemedelsbehandlingen ska lyckas är det viktigt att du kommer ihåg att ta läkemedlen regelbundet. Läkemedlen får inte sättas ut utan läkarens ordination. Vid problem med läkemedelsbehandlingen eller om du får nya symtom ska du diskutera dessa i ett tidigt skede med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Uppdaterad  3.7.2020

Kyllä