Information om hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar innebär att hjärtat sammandras oregelbundet eller onormalt snabbt eller långsamt. Det finns många typer av hjärtrytmrubbningar och orsakerna till dem varierar mycket.

​​Nästan alla människor har extraslag, som känns som sporadiska och övergående hjärtklappningar eller uteblivna hjärtslag, i något skede under livet. Detta är normalt.

Läs mer om normal hjärtfrekvens:

Uppdaterad  6.7.2020

Kyllä