Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Vid förmaksflimmer kontraherar förmaken mer frekvent än kamrarna, vilket leder till oregelbundna hjärtslag. Förmaksflimmer är sällsynt hos personer under 40 år, men i åldersgruppen över 75 år har redan var tionde person attackvist eller kroniskt förmaksflimmer.