Dyslipidemi eller blodfettsrubbning

​Med dyslipidemier avses rubbningar i fettomsättningen, där något av blodfettvärdena (LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider) avviker från rekommendationerna.

När kolesterolhalten i blodet är för hög samlas kolesterolet i artärväggarna och orsakar förträngningar i blodkärlen.

Termen dyslipidemi används när

  • halten av LDL-kolesterol i serum är över 3 mmol per liter
  • triglyceridhalten i serum är över 2 mmol per liter eller när
  • halten av HDL-kolesterol i serum är under 1 mmol per liter

Diagnosen dyslipidemi ska baseras på åtminstone två lipidmätningar av serum. Till exempel en hjärtinfarkt eller en svår infektion kan tillfälligt sänka LDL-kolesterolvärdet. Å andra sidan kan till exempel hypotyreos höja värdet. Riklig alkoholkonsumtion kan höja särskilt triglyceridvärdena.

För uppkomsten av åderförkalkning är särskilt ett högt LDL-kolesterol en central faktor. Övriga riskfaktorer är

  • rökning
  • högt blodtryck
  • diabetes
  • övervikt
  • artärsjukdomar hos nära släktingar

Även kön och ålder påverkar: män löper större risk och risken för att insjukna stiger med åldern. Lågt HDL-kolesterol och höga triglyceridhalter tillsammans med förhöjda socker- och blodtrycksvärden samt bukfetma är centrala kännetecken för metaboliskt syndrom. Detta i sin tur är ett tidigt tecken på diabetes och ökar risken för artärsjukdom.

Uppdaterad  20.4.2021

Kyllä