Klassificering av blodtrycket

Blodtrycket anges med två siffror. Måttenheten är millimeter kvicksilver, mmHg.

Blodtrycket anges med två siffror. Måttenheten är millimeter kvicksilver, mmHg. Det systoliska blodtrycket, "övertrycket", beskriver blodtrycket under hjärtats arbetsfas, när hjärtat drar sig samman. Det diastoliska blodtrycket, "undertrycket", beskriver blodtrycket under hjärtats vilofas, när hjärtat vilar och fylls med blod som återvänder till hjärtat. Blodtrycket är som lägst under vilofasen och som högst under arbetsfasen.

Blodtrycket klassificeras enligt den vidstående tabellen. Högt blodtryck kallas även hypertension eller hypertoni.

Indelning Övertryck (mmHg) Undertryck (mmHg)
Optimalt<120och<80
Normalt120–129och/eller80–84
Nöjaktigt130–139och/eller85–89
Hypertoni grad 1140–159och/eller90–99
Hypertoni grad 2160–179och/eller100–109
Hypertoni grad 3>180och/eller>110

Uppdaterad  13.7.2020

Kyllä