Utnyttja Huset för hjärtsjukdomar i patientarbetet

Vi har samlat tips på hur du på bästa sätt kan utnyttja huset i ditt arbete.

Haitarin otsikkotaso2
Patienten har nyligen diagnostiserats med kranskärlssjukdom och behöver första information om sjukdomen och behandlingen av den

På sidan Kranskärlssjukdom finns information om sjukdomen, dess symtom och om behandlingsalternativen.

På sidorna om egenvård har vi samlat anvisningar och tips för hjärtpatientens egenvård och en god vardag

Patienten vill ha information om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett syndrom som påverkar patientens vardag. På den här webbplatsen har vi samlat information om symtomen vid och behandlingen av hjärtsvikt.

För patienten planeras pacemakerbehandling

På webbplatsen för pacemakerbehandling har vi samlat information om pacemakerbehandling och om insättning av apparaten.

För patienten planeras hjärtoperation

På webbplatsen Hjärtoperationer finns information om olika hjärtoperationer, vården på sjukhus och återhämtningen efter en hjärtoperation.

Patienten ska genomgå hjärtundersökningar och önskar få information om undersökningarna

På den här webbplatsen har vi samlat information om de vanligaste hjärtundersökningarna och behandlingsmetoderna vid hjärtsjukdomar. Patienten får närmare anvisningar från den vårdinrättning som utför undersökningen.

Vanliga frågor om hjärtsjukdomar

På den här webbplatsen har vi samlat frågor som många patienter ställer om sin vård.

En sjukskötare som kommer till introduktionen önskar att få information om olika undersökningar av hjärtat

På den här webbplatsen har vi samlat information om de vanligaste undersöknings- och behandlingsmetoderna vid hjärtsjukdomar.

Uppdaterad   

Ei