Hjärtsjukdom och social trygghet

Sjukhusets socialarbetare ger råd och anvisningar i frågor kring livssituationen och familjen och om sjukförsäkringen, den sociala tryggheten, socialservicen och rehabiliteringen.

Rättigheter och förmåner

Personer med hjärtsjukdomar omfattas av samma sociala trygghet som andra långtidssjuka. Du behöver inte lösa ärendena kring den sociala tryggheten ensam. Medarbetare vid kommunen och sjukvårdsdistriktet och på rehabiliteringskurserna ger handledning och rådgivning. De kan hänvisa dig till tjänsterna inom den sociala tryggheten.

I Rehabiliteringshuset hittar du information om de tjänster och stödformer som samhället tillhandahåller samt anvisningar om hur, var och på vilka grunder du kan ansöka om dem.

utkomst; social trygghet; hjärtsjukdomar

Kyllä

Uppdaterad  20.4.2021