En objuden och oberäknelig partner

Skolläkaren hörde ett biljud från mitt hjärta. I de fortsatta undersökningarna konstaterades att jag lider av hypertrofisk kardiomyopati, en sällsynt hjärtmuskelsjukdom.

Hjärtläkaren förklarade sakligt att det första symtomet på min sjukdom kan vara plötslig död eller också kan sjukdomen förbli symtomfri, att mitt tillstånd kan förändras långsamt eller kollapsa snabbt. Jag brast i gråt.

Livet påminde om att det har sina gränser. Som optimist litade jag på att det värsta inte skulle hända mig. Tårarna torkade och jag fortsatte mitt liv som en ung person på väg att bli vuxen, utan symtom. Ingen plötslig död. I stället försämrades mitt hjärta långsamt under tiotals år fram till hjärttransplantationen som gjordes 2016.

Hjärtsvikten smög in sig i min vardag nästan obemärkt i början av 2000-talet. Tidigare hade jag besvärats av frekventa rytmrubbningar och elkonverteringen hade blivit välbekant. Jag visste inte att det fanns ett samband mellan svullnad i buken och hjärtsvikt och jag hade ingen aning om att vätskeutdrivande läkemedel kan orsaka ett giktanfall.

Jag undrade varför de smärtstillande läkemedlen inte hjälpte mot den outhärdliga smärtan i mina fötter; de var som att de brann. När det till slut upptäcktes att orsaken till smärtorna var gikt, upphörde smärtorna med vegetarisk kost på en vecka.

På den tiden slog mitt hjärta i förmaksflimmerrytm, som orsakade illamående och gjorde det särskilt tungt att röra på sig. Jag mådde bättre av att vara stilla.

Jag skrev klart min doktorsavhandling som redan var på god väg. Sittandet förbättrade inte min kondition, men jag kände mig ändå friskare och nöjdare. Jag hade trots min sjukdom och invalidpension slutfört yrkesmässiga prestationer som var viktiga för mig.

Jag trodde att min viktökning var övervikt för att jag rörde på mig så lite. För att lösa problemet köpte jag större kläder för de dagar när svullnaden var som värst.

 

Kyllä

Uppdaterad