Samis berättelse

Tack vare min sportiga barndom och ungdom tog det 15 år innan det upptäcktes att det var något avvikande med mig. Jag hade inga värre symtom, trots att min nedåtgående aorta var nästan helt igensatt (aortakoarktation).

”Blicken framåt och mungiporna uppåt

Jag gör motgångarna till kraft

Blicken framåt och mungiporna uppåt

Låt det komma, jag kan ta det

Jag kommer inte att ge upp”

– Elastinen: Eteen ja ylös (fritt översatt).
 

Denna text av Elastinen ord beskriver den attityd som har tagit mig över alla de utmaningar som jag har fått kämpa med under min resa med mitt säregna hjärta. Tack vare min sportiga barndom och ungdom tog det 15 år innan det upptäcktes att det var något avvikande med mig.

Jag gav ett bra motstånd till mina vänner oavsett vilken gren det handlade om, även om jag ibland förundrade mig över deras kondition – det kändes att jag knappt hängde med i farten. Jag hade inga värre symtom, trots att min nedåtgående aorta var nästan helt igensatt (aortakoarktation). Mitt mångsidiga idrottande hade fått kroppen att bygga omvägar förbi förträngningen, men till slut fick jag betala priset för det...