Anna Liisas berättelse

Anna Liisa insjuknade i dilaterad kardiomyopati och hjärtsvikt för flera år sedan. Det förändrade hennes liv och levnadsvanor avsevärt.

 
 

Uppdaterad  14.5.2018

Kyllä