Tutkimus ja kehittäminen

Sydänkeskus toimii koordinoivana keskuksena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

​​​Sydänkeskus toimii koordinoivana keskuksena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Sydänkeskuksessa on järjestelmällisesti kehitetty kliinistä erityisosaamista ja siihen perustuvaa tutkimusta sekä hoitomenetelmien vaikuttavuus- ja kehittämistutkimusta. Sydänkeskus on rakentanut toimivan kliinisen tutkimuksen organisaation, joka on mahdollistanut aktiivisen ja laajamittaisen kehitysyhteistyön.


 

Sydänkeskus on mukana Terveyskylä.fi -verkkopalveluhankkeessa kehittämässä Sydänsairauksien taloa. Sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä potilaiden, heidän omaisten sekä kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 
tyks; tutkimus; kehittäminen

Päivitetty  28.9.2018