Tutkimus ja kehittäminen

Sydänkeskus toimii koordinoivana keskuksena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

​​​Sydänkeskus toimii koordinoivana keskuksena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Sydänkeskuksessa on järjestelmällisesti kehitetty kliinistä erityisosaamista ja siihen perustuvaa tutkimusta sekä hoitomenetelmien vaikuttavuus- ja kehittämistutkimusta. Sydänkeskus on rakentanut toimivan kliinisen tutkimuksen organisaation, joka on mahdollistanut aktiivisen ja laajamittaisen kehitysyhteistyön.


 

Sydänkeskus on mukana Terveyskylä.fi -verkkopalveluhankkeessa kehittämässä Sydänsairauksien taloa. Sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä potilaiden, heidän omaisten sekä kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 
Sydänkeskus on rakentanut toimivan kliinisen tutkimuksen organisaation.

Katso lisää

HUS logoTAYS lohoOYS logoKYS logoTYKS logo