Tyks Sydänkeskus

Asiantuntevaa sydänpotilaan hoitoa tarjotaan lähellä potilasta Sydänkeskuksen yksiköissä Turussa T-sairaalassa, Turunmaan sairaalassa sekä Salon, Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa.

 

Sydäntoimialue koostuu Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän – ja rintaelinkirurgiasta. Lisäksi tarjoamme lähipalveluja Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Huolehdimme sydänpotilaiden hoidon sujuvuudesta yli osasto- ja yksikkörajojen. Pyrimme toteuttamaan potilaan sydänongelmien tutkimukset ja hoidot kokonaisvaltaisesti ja viiveettä.

Vastuualueenamme ovat

  • rytmihäiriöhoito
  • sepelvaltimohoito
  • sydämen vajaatoiminnan hoito
  • yleiskardiologia
  • sydän- ja thoraxkirurgia.

Hoitoihimme kuuluvat muun muassa

  • sydän- ja keuhkoleikkaukset
  • pallolaajennukset
  • tahdistimen asennukset
  • sydämen katetrisaatiot
  • rytmihäiriöiden hoito magneettinavigointia käyttäen.

Sydäninfarktin välitön pallolaajennus toteutetaan kaikkina vuorokauden aikoina.

Huolehdimme sydämestäsi.

 

Sydänkeskus toimenpidehoitojen edelläkävijänä

Sydänkeskus on ollut monien sittemmin laajempaan käyttöön tulleiden katetrihoitojen edelläkävijä Suomessa.

Sydänkeskus aloitti mm. ensimmäisenä Pohjoismaissa suuressa aivoinfarkin vaarassa olevien eteisvärinäpotilaiden hoidon eteiskorvakkeen sulkulaitteilla, jos potilasta ei voitu hoitaa tavanomaisesti antikoagulaatiolla suuren vuotovaaran takia. Hyvien hoitotulosten jälkeen tämä katetrihoito on levinnyt kaikkiin yliopistosairaaloihin ja nykyisin hoidetaan Suomessa jo yli 100 potilasta vuodessa.

 

Hiippaläpän vuodon korjaus

Pohjoismaiden ensimmäinen hiippaläpän vuodon korjaus pumppaavaan sydämeen asennettavilla läppää tukevilla tekokordilla tehtiin Sydänkeskuksessa keväällä 2015. Ensimmäiset hoitotulokset osoittavat tämänkin menetelmän olevan tehokas hoito hyvin valikoiduille potilaille.

Tekoläpän vierivuodon paikkaus

Tekoläppäleikkauksen jälkeen läppärenkaaseen jää joskus vuotoaukko. Aikaisemmin ainoa hoitovaihtoehto oli suuririskinen uusintaleikkaus. Suomen ensimmäinen tekoläpän vierivuodon katetripaikkaus muistimetallipaikalla tehtiin Tyksin Sydänkeskuksessa vuonna 2013.

Keuhkovaltimoiden pallolaajennus

Keväällä 2016 aloitettiin puolestaan kroonisesta keuhkoembolisaatiosta johtuvan keuhkoverenpainetaudin hoito paikallisilla pallolaajennustoimenpiteillä. Ensimmäiset potilaat ovat hyötyneet hoidosta merkittävästi eikä hoitoon ole liittynyt komplikaatioita. Pohjoismaissa Oslossa on tehty jo aiemmin näitä hoitoja ja myös muut Suomen yliopistosairaalat suunnittelevat hoidon aloitusta.

 

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä