Tutkimus ja kehittäminen

Sydänkeskus toimii koordinoivana keskuksena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Sydänkeskuksessa tehdään laaja-alaista kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian tieteellistä tutkimusta.

Tutkimuksen painopistealueita ovat mm. eteisvärinän diagnostiikka, riskiryhmien tunnistaminen ja hoito sekä sydämen kuvantaminen. Lisäksi Sydänkeskuksessa tehdään monitieteistä yhteistyötä terveysteknologian ja biotieteiden kanssa.

Tutkimustyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sydänpotilaan kliinisen hoidon tueksi.

Sydänkeskus on mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimushankkeissa, joista monessa se toimii koordinoivana keskuksena. Tieteellisestä tutkimustoiminnasta vastaavat kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian professorit, tutkimustoimintaa koordinoi ja ohjaa tutkimuksen ohjausryhmä. Tutkimusten käytännön toteutuksessa tutkimushoitajien työpanos on oleellinen.

Sydänkeskus on rakentanut toimivan kliinisen tutkimuksen organisaation.

Osallistumalla tutkimukseen sydänpotilas voi olla mukana kehittämässä sydänsairauksien hoitoa ja diagnostiikka ja siten vaikuttaa sydänsairauksien hoidon tuloksellisuuteen.

Päivitetty  28.9.2018

Kyllä