Sydänsairauksien hoito OYSissa

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) tarjoamme korkeatasoista ja asiantuntevaa erikoissairaanhoitoa. Vastaamme erilaisia sydänsairauksia sairastavien tutkimuksesta ja hoidosta Pohjois-Suomessa.

Oulun yliopistollinen sairaala – kardiologia ja sydänkirurgia

Sydänpotilaan hoidossa otamme huomioon yksilölliset toiveet ja tarpeet. Hoidon suunnittelun toteutamme yhteystyössä potilaan kanssa. Pidämme tärkeänä hoidon oikea- aikaisuutta ja potilasturvallisuutta.

Hyödynnämme hoidossa korkeatasoista teknologiaa. Hoito perustuu tuoreimpaan tutkittuun tietoon ja ajan tasalla oleviin hoitokäytäntöihin.

Suurimmat potilasryhmät ovat sepelvaltimotautia sairastavat, sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriöpotilaat. Hoidamme myös harvinaisia sydänsairauksia sairastavia.

Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä tai päivystyksellisesti päivystyspoliklinikan kautta. Akuutit sydänpotilaat saavat nopean tutkimuksen ja hoidon mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Hyödynnämme eri ammattilaisten osaamista ja asiantuntemusta, hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi.

Tutkimukset ja hoitotoimenpiteet

Poliklinikalla yleisimpiä tutkimuksia ovat sydämen ultraäänitutkimukset, rasitussydänfilmi ja sydämen rytmin vuorokausinauhoitukset.

Toimenpidesalissa teemme

  • sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja – pallolaajennushoitoja
  • rytmihäiriöiden tutkimuksia ja – hoitoja
  • tahdistintoimenpiteitä

Avosydänleikkauksena toteutetaan sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia ja läppäleikkauksia.

Tehostettu sydänvalvonta sekä kirurgian teho-osasto vastaavat tehohoitoa ja -valvontaa tarvitsevien hoidosta.

Useat tutkimukset ja toimenpiteet voidaan toteuttaa avohoitoyksikön, Medisiinisen päiväsairaalan ja Leikon kautta, jolloin valtaosa potilaista kotiutuu samana päivänä.

Pidempää seurantaa ja hoitoa tarvitsevia hoidamme vuodeosastoilla.

Omatoimisuus ja hoitoon sitoutuminen

Sydänsairauksissa hoitotoimenpiteet tapahtuvat nopeasti, jolloin kivut ja sairauden oireet usein katoavat. Sairauden etenemisen ja pahenemisen ehkäisemiseksi tulee usein tehdä pitkäaikaisia ja pysyviä elämäntapamuutoksia.

Omatoimisuus ja hoitoon sitoutuminen ovat olennaisia asioita hyvän hoitotasapainon ja pysyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Tuemme ja ohjaamme tarvittaviin muutoksiin yksilöllisellä ohjauksella.

Arvioimme toimintaamme useilla eri mittareilla, esimerkiksi asiakastyytyväisyydellä.

Palautetta on mahdollista antaa hoidostanne. Palautteenne avulla voimme edelleen kehittää sydänpotilaan hoitoa sairaalassamme. Palautetta voitte antaa alla olevasta linkistä.

Päivitetty  20.11.2018

Kyllä