Tutkimus ja kehittäminen

Sydänsairauksien hoidon laatua ja tuloksellisuutta mitataan meillä erilaisin menetelmin. Potilailta kerättävää tietoa kartoitamme muun muassa elämänlaatukyselyn sekä potilaspalautteiden avulla.

Hoidon vaikuttavuutta mitataan 15D elämänlaatu-mittarilla. Mittaus toteutetaan lähtötilanteessa ennen hoitoa ja 6–12 kuukauden kuluttua hoidosta.

Seuraamme myös toimenpiteiden ja leikkausten määrää ja kestoa, hoitoon pääsyä, hoitoon liittyviä kustannuksia sekä hoidosta johtuvia komplikaatioita. Pyrimme kehittämään palveluidemme laadun seurantaa, jotta se olisi myös paremmin vertailtavissa.

Tutkimus

KYS Sydänkeskuksessa tehdään merkittävää tutkimustyötä. Erityisosaamistamme on muun muassa geenihoito sepelvaltimotaudissa. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Kardiovaskulaaristen ja Metabolisten tautien huippuyksikön tutkimusohjelmaa. Sille on saatu lähes 6 miljoonan euron EU -rahoitus.

Toinen merkittävä tutkimusalueemme on sepelvaltimoahtaumien hoito ns. nanotekniikalla. Myös se on EU-rahoitteinen tutkimushanke. Muita tutkimusalueita ovat rytmihäiriöiden hoito, sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja hoito sekä hoidon kustannusvaikuttavuus.

Päivitetty  4.6.2018

Kyllä