Sydän- ja rintaelinkirurgia

​Teemme Sydänkeskuksessa vuosittain yli 600 sydänleikkausta. Näistä noin puolet on sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia, joko ainoana toimenpiteenä tai esimerkiksi läppävian korjaukseen liitettynä.

​​Nykyaikaiselle sydänkirurgialle on tyypillistä se, että voimme tehdä potilaalle samassa leikkauksessa useampia korjauksia sydämeen eli yhdistää esimerkiksi useamman läpän korjauksen tai vaikkapa läppäkorjauksen ja ohitusleikkauksen.

Sydän- ja rintaelinkirurgiaan kuuluvat myös erilaiset aorttaan kohdistuvat toimenpiteet. Huomattava osa aorttatoimenpiteistä tehdään nykyään suonensisäisiä proteeseja (endograftit) käyttäen. Näissä toimenpiteissä KYS on ollut kehityksen eturintamassa ja johtava alan keskus Suomessa.

Sydänleikkaus perustuu useiden lääketieteellisten erikoisalojen hyvään yhteistyöhön. Keskeisimpiä niistä ovat sydänleikkauksiin perehtyneet nukutuslääkärit ja -hoitajat, teho-osaston eri ammattiryhmät ja kardiologit, joiden kautta potilaat ohjautuvat leikkauksiin ja jotka osallistuvat potilaiden jatkohoitoon välittömästi leikkauksen jälkeen ja myöhemmin jatkoseurannassa.

Seuraamme Sydänkeskuksessa tiiviisti alan kehitystä ja vuosien varrella olemme ottaneet käyttöön monia uusia menetelmiä, jotka vähentävät leikkaukseen liittyviä riskejä ja joiden avulla pystymme hoitamaan yhä sairaampia potilaita turvallisesti ja hyvin tuloksin. Sydän- ja rintaelinkirurgian osastolla tehdään

  • Sydänläppäleikkaukset
  • Rinta-aorttaan kohdistuvat toimenpiteet
  • Keuhkoleikkaukset
  • Rintaontelon tähystysleikkaukset
  • Ruokatorven leikkaukset
  • Muut sydän- ja rintaelinkirurgiset toimenpiteet

Päivitetty  26.3.2018

Kyllä