Kardiologia

​KYS Sydänkeskuksen poliklinikoilla ja osastoilla hoidetaan ja tutkitaan kardiologisia potilaita.

 

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on sepelvaltimosairaus, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöitä, tajunnanhäiriöitä, läppävika tai synnynnäinen sydänvika. Ultraäänitutkimukset ja tahdistimen testaukset tehdään sydänpoliklinikkakäynnin yhteydessä.

Sydänpoliklinikallamme käy noin 5600 potilasta vuosittain. Vuonna 2016 tahdistinpoliklinikkakäyntejä oli noin 2000, joista hoitajavastaanotolla kävi 800 potilasta.

Osa tahdistinseurannasta tapahtuu etäseurannan avulla. Vuonna 2017 tahdistinhoitajat aloittivat tahdistinseurannat myös maakunnissa.

Sydäntutkimusosasto

Suurin osa potilaistamme tulee hoitoon aamulla ja kotiutuu saman päivän iltana. Useimmin tulosyynä on sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja/tai pallolaajennus, rytmihäiriöiden katetritutkimus tai tahdistimen asennus.

Hoidamme sydäntutkimusosastolla myös sydämen vajaatoimintapotilaita, jotka käyvät siellä säännöllisesti saamassa lääkeinfuusiota sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Sydäntoimenpideyksikkö

Toimenpidesalissa tehdään vuosittain noin 2000 sepelvaltimoiden varjoainekuvausta ja 1000 pallolaajennusta, 380 rytmihäiriötoimenpidettä ja yli 500 tahdistimien asennusta tai vaihtotoimenpidettä.

KYS on yksi johtavista rytmihäiriöihin erikoistuneista toimenpidekeskuksista Suomessa.

Katetriteitse tehtäviä läppätoimenpiteitä tehtiin vuonna 2018 Sydänkeskuksessa yli 100. Toimenpide tehdään yhteistyössä sydän- ja rintaelinkirurgien sekä kuvantamiskeskuksen kanssa.

TAVI-toimenpide tarkoittaa verisuoniteitse tai sydämen kärjen kautta tehtävää toimenpidettä, jossa oman sairaan aorttaläpän sisään asennetaan katetrin avulla uusi, toimiva aorttaläppäproteesi.

Sydänosasto

Sydänosaston suurimmat potilasryhmät ovat sepelvaltimotauti-, rytmihäiriö- ja vajaatoimintapotilaat. Hoidamme myös esimerkiksi läppätulehdus- ja sydämensiirtopotilaita. Enemmistö potilaistamme on päivystyspotilaita, mutta osa tulee osastolle myös kutsuttuna.

Potilaan kohtaaminen on aina ainutlaatuinen kokemus sekä hoitajalle että potilaalle. Haluamme vastata potilaan tiedon ja tuen tarpeeseen yksilöllisesti. On tärkeää, että potilas sitoutuu omaan hoitoonsa, ja hoidon jatkuvuus turvataan hyvällä yhteistyöllä perusterveydenhuollon kanssa.

Sydänvalvonta

Sydänvalvonta palvelee jatkuvaa valvontaa ja tehostettua hoitoa vaativia potilaita. Osastollamme on valmiudet verenkierron, sydämen toiminnan ja hengityksen tarkkailuun ja tukemiseen. Esimerkiksi sydämen kuvantaminen ultraäänellä kuuluu keskeisenä osana myös akuutisti sairaan sydänpotilaan tutkimukseen.

Päivitetty  5.5.2019

Kyllä