Digitaaliset palvelut

Sydänkeskus on ottanut käyttöön digitaalisia palveluja, joiden tavoitteena on sujuvoittaa asiointia potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä ja parantaa hoidon saavutettavuutta.

Potilaille on olemassa kaksi digitaalista hoitopolkua: KYS Sydänpolku sekä KYS Sepelvaltimotaudin digihoitopolku.

Digitaalisen hoitopolun sähköinen asiointi toteutetaan Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta. Omapolku on terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava.

KYS Sydänpolku on Kuopion Yliopistollisen Sairaalan sydänpoliklinikan tarjoama verkkopalvelu, jonka kautta potilas syventää tietoa sydänsairaudestaan ja sen hoidosta.

Digihoitopolku mahdollistaa joustavan yhteydenpidon sydänpoliklinikan ammattilaisen kanssa.

Saadaksesi digihoitopolun käyttöösi, sinun tulee olla sydänpoliklinikan asiakkaana ja hoitosi edellyttää pitkäaikaisseurantaa poliklinikalla. Saat tietoa digihoitopolusta poliklinikalla asioidessasi.

KYS Sepelvaltimotaudin digihoitopolku on tarkoitettu 18-70 vuotiaille sepelvaltimotautiin sairastuneille KYSssa pallolaajennuksella hoidetuille potilaille, joiden ensimmäisen kuukauden seuranta toteutuu digitaalisesti erikoissairaanhoidossa.

Digihoitopolulla potilas saa tietoa sepelvaltimotaudin hoidosta ja motivoituu omahoitoon. Kuukauden tai kaksi kuukautta kestävän polun aikana arvioidaan sepelvaltimotaudin hoitosuositusten toteutumista ja voidaan tehostaa lääkehoitoa sekä antaa ohjausta sepelvaltimotaudin hoitoon.

Ohjeita digihoitopolulla asioimiseen

Tutustu digihoitopolulla käyttöohjeisiin. Mikäli sinulla on kysyttävää polusta ota yhteyttä viestitoiminnolla. Viestillä voit tiedustella sydänsairauteesi ja hoitoosi liittyviä asioita ja lähettää viestin mihin kellonaikaan tahansa.

Viestiin vastataan seuraavan 3 arkipäivän kuluessa. Huomioi, että kiireellisessä tilanteessa sinun tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen.

Teknisissä tai kirjautumiseen liittyvissä ongelmissa voit soittaa digihoitopolulta löytyvään puhelinnumeroon tai laittaa palautetta suoraan Terveyskylän Palautelaatikkoon.

Terveyskylän päiväkirjaan kirjaat verenpaineen ja sykkeen sekä muita seuraamiasi arvoja. Saat ohjeet seurannasta hoitajalta tai digihoitopolulta. Voit ladata käyttöösi päiväkirjat myös mobiilisovelluksena. Sovellukseen syötetyt arvot tallentuvat digihoitopolun päiväkirjaan, josta ammattilainen näkee ne.

Tekstiviesti ja sähköposti -ilmoitukset ovat hallittavissa asiakkaan Omat tiedot sivuilla. Suosittelemme ilmoitusten päällä pitämistä, mutta voit valita sieltä esimerkiksi vain tekstiviestimuistutukset käyttöösi. Ilmoituksia lähetetään seuraavissa tapauksissa:

  • ammattilainen on lähettänyt sinulle viestin
  • ammattilainen on jättänyt kommentin hoitopolullesi
  • ammattilainen on lisännyt tehtävän hoitopolullesi
  • ammattilainen on kirjannut tapahtuman tai muistutuksen kalenteriisi

Ilmoitukset osio muuttuu vihreäksi, kun sinulle on tehty edellä mainittuja merkintöjä. Valitsemalla Ilmoitukset näet, mihin ammattilainen on tehnyt merkinnän.

Päivitetty  8.11.2019

Kyllä