HUS Sydänkirurgia

Sydänkirurgian linjalla tutkitaan ja hoidetaan sydämen sairauksia. HUSissa aikuispotilaiden sydänkirurgian diagnostiset tutkimukset ja leikkaukset on keskitetty Hyksin Sydän- ja keuhkokeskukseen Meilahden tornisairaalaan.

Tavallisimpia sydänkirurgisia toimenpiteitä ovat:

  • sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset
  • sydämen läppäleikkaukset
  • rinta-aorttaan kohdistuvat suuret verisuonileikkaukset
  • sydän- ja keuhkojen siirtoleikkaukset

Näiden lisäksi tehdään myös pienempiä sydänsairauksiin liittyviä toimenpiteitä.

Sydänkirurgisen potilaan hoito edellyttää useiden lääketieteen erikoisalojen ja ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Sydänkirurgit toimivat tiiviissä yhteistyössä muun muassa kardiologian sekä anestesiologian ja tehohoidon asiantuntijoiden kanssa.

Perinteisen rintalastan halkaisua ja sydän-keuhkokoneen käyttöä edellyttävän avosydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina kehitetty vähemmän kajoavia leikkaustekniikoita ja hoitomenetelmiä.

Tähystystekniikalla tai verisuoniteitse tehtävät toimenpiteet ovat potilaalle useimmiten kevyempiä perinteiseen avosydänleikkaukseen verrattuna. Toipuminen on yleensä nopeampaa. Tyypillisimpiä mini-invasiivisesti suoritettavia toimenpiteitä ovat ahtautuneen aorttaläpän proteesileikkaukset (TAVI).

Kaikille potilasryhmille vähemmän kajoava tekniikka ei sovellu. Sopiva hoitomuoto ja leikkaustekniikka valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle, jolloin sydänleikkauksesta toipuminen sujuu ongelmitta.

Päivitetty  12.4.2021

Kyllä