Sydänliitto

Suomen Sydänliitto on ihmisten voimavaroja vahvistava, sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva, elinvoimainen sydänyhteisö.

​​​​Olemme Euroopan vanhin sydänjärjestö. Järjestämme kuntoutumiskursseja, joiden tavoitteena on antaa sairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea toteuttaa omaa hoitoansa.

​​​Vertaistukitoiminta on sydänyhteisön ydintoimintaa. Vertaistukihenkilö auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa.

Sydänliittoon kuuluu noin 70 000 henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä.

Tutustu toimintaan osoitteessa sydänliitto.fi. Tietoa terveydestä, tukea elämäntapamuutoksiin ja apua toipumiseen löydät sivustolta sydän.fi.​


vertaistuki; potilasjärjestöt; järjestöt; sydän; sydänsairaus

Päivitetty  26.3.2018