HUS

HYKS Sydän- ja keuhkokeskus tarjoaa sydänpotilaille palvelut  tavanomaisista tutkimuksista aina vaativimpiin hoitoihin.

Sydänsairaudet

HYKS Sydän- ja keuhkokeskus on sydämen hoitoon erikoistunut täyden palvelun sairaala, joka moniammatillisella osaamisella tarjoaa saumatonta, luotettavaa ja turvallista potilaslähtöistä hoitoa. Se tarjoaa sydänpotilaille palvelut aina tavanomaisista tutkimuksista vaativimpiin hoitoihin.

HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen on kansallisesti keskitetty aikuisten vaikeimpien synnynnäisten sydänvikojen ja eräiden muiden harvinaisten sydäntautien tutkimus ja hoito. Se toimii myös kansallisena sydänsiirtokeskuksena, jossa kardiologian sekä sydän- ja thoraxkirurgian erikoisalat toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Potilaiden hoitoa ohjaavat vakiintuneet hoitokäytännöt ja kansalliset hoitosuositukset. SK-keskus valvoo jatkuvasti hoitotuloksiensa laatua. Tavoitteemme on turvata vaikuttava ja kustannustehokas potilashoito.

SK-keskuksen tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden määrät lisääntyvät jatkuvasti. Olemmekin kaikilla hoidon osa-alueilla Suomen suurin sydänsairaala.

Potilaan valinnanvapauslain ansiosta kuka tahansa suomalainen sydänhoitoa tarvitseva potilas voi valita hoitopaikakseen SK-keskuksen. Päivystystiimimme ovat jatkuvassa valmiudessa ympäri vuorokauden.

Kardiologia

Sydän- ja keuhkokeskuksen Kardiologia tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita aikuisille sydänsairauspotilaille. Kardiologiset palvelut Hyksissä on keskitetty Meilahden, Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin. HUS:ssa on kardiologisia palveluja lisäksi Hyvinkää, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa.

Yleisimmät hoidettavat sairaudet ovat sepelvaltimotaudin akuutit ja krooniset ilmentymät, erilaiset hitaat ja nopeat rytmihäiriöt sekä sydämen vajaatoiminta.

Yleisimmät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset ja pallolaajennukset, tahdistintoimenpiteet, rytmihäiriöiden tutkimukset ja ablaatiohoidot. Kardiologian erikoisalalla on Meilahden sairaalassa ympärivuorokautinen päivystys äkillisten sydänkohtausten varalta.

Kliinisen hoidon ohella kardiologian eri aloilla tehdään myös laaja-alaisesti tieteellistä tutkimustyötä ja osallistutaan lääketieteen perusopetukseen ja jatkokoulutukseen. Kardiologian erikoisalalla työskentelevien työtä ohjaavat yhdessä sovitut strategiset tavoitteet.

Sydänkirurgia

Sydänkirurgian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan sydämen sairauksia. HUS:ssa aikuispotilaiden sydänkirurgian diagnostiset tutkimukset ja leikkaukset on keskitetty Hyksin Sydän- ja keuhkokeskukseen Meilahden tornisairaalaan.

Sydänkirurgisia leikkauksia, kuten sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia, läppäleikkauksia, sydämen- ja keuhkojensiirtoja sekä rinta-aorttaan kohdistuvia suuria verisuonileikkauksia ja näiden yhdistelmiä tehdään Hyksissä vuosittain yli 1 100. Vuosittain tehdään myös 400-500 pienempää sydänsairauksiin liittyvää toimenpidettä.

Sydänkirurgisen potilaan hoito edellyttää useiden lääketieteen erikoisalojen ja ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Sydänkirurgit toimivat tiiviissä yhteistyössä muun muassa kardiologian sekä anestesiologian ja tehohoidon asiantuntijoiden kanssa.

Jokaiselle potilaalle pyritään tarjoamaan yksilöllinen ja paras mahdollinen hoitokokonaisuus, jolloin sydänleikkauksesta toipuminen sujuu ongelmitta.

Perinteisen rintalastan halkaisua ja sydän-keuhkokoneen käyttöä edellyttävän avosydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina kehitetty vähemmän kajoavia eli ns. mini-invasiivisia leikkaustekniikoita ja hoitomenetelmiä.

Tähystystekniikalla, verisuoniteitse tai robottiavusteisesti tehtävät toimenpiteet ovat potilaalle useimmiten kevyempiä perinteiseen avosydänleikkaukseen verrattuna. Toipuminen on yleensä nopeampaa.

Tyypillisimpiä mini-invasiivisesti suoritettavia toimenpiteitä ovat ahtautuneen aorttaläpän proteesileikkaukset ja robottiavusteisesti tehtävät hiippaläpän korjaukset. Lisäksi yhteistyössä kardiologien kanssa hoidetaan aorttaläpän ahtaumaa (TAVI).

Robottiavusteiset sydänleikkaukset aloitettiin Hyksissä vuonna 2011 ensimmäisenä Pohjoismaissa. Hyks toimii edelläkävijänä myös koko Euroopan alueella.

Kaikille potilasryhmille mini-invasiivinen tekniikka ei sovellu. Sopiva hoitomuoto ja leikkaustekniikka valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. Jokaiselle potilaalle tarjotaankin yksilöllinen ja paras mahdollinen hoitokokonaisuus, jolloin sydänleikkauksesta toipuminen sujuu ongelmitta.


Seuraava sivu

 


Lisätietoa